What's new

Daily Bread (April 26 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,473
Reaction
4,135
IBIGIN ANG KAPATID"
(1 Juan 4:20)
Sinumang nag-aangkin na mahal niya ang Diyos ngunit kinapootan ang kapatid ay sinungaling. Sapagka't ang sinumang hindi umiibig sa kanilang kapatid na kanilang nakita, ay hindi maaaring mahalin ang Diyos, na hindi nila nakita.
Maraming taong nagsasabing mahal ang Diyos, halos lahat kapag tinanong natin kung mahal ang Diyos, sasagot sila ng oo mahal ko ang Diyos. Subalit mayroong pruweba ang taong nagmamahal talaga sa Diyos, dapat ang taong ito ay hindi napopoot sa kanyang kapatid. Dapat ang isang tao na nanagsasabing mahal ang Diyos ay nagmamahal din sa kapwa. Dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita, madaling sabihin na mahal natin Siya. Subalit ang tao na nakikita natin at kasama natin araw araw ay may kapintasan, ang Diyos ay walang kapintasan, kaya hindi mahirap mahalin ang Diyos. Subalit sinasabi ng ating talata na ang nagsasabing mahal niya ang Diyos ngunit napopoot sa kapatid ay sinungaling... Kung ang ating kapwa na ating nakikita ay hindi natin kayang ibigin, paano natin iibigin ang Diyos na hindi natin nakikita? .. Kaya ibigin natin ang ating kapwa ito ang basehan kung talagang iniibig natin ang Diyos.
PURIHIN NATIN ANG DIYOS!!! PAGPALAIN TAYO NG PANGINOONG HESUS!!

Pastor Ombie Lontoc
 
Top