Ang ang Pagkaunawa mo tungkol kay Miguel na Arkanghel?

Mind Palace

Elite
Joined
Sep 11, 2020
Posts
1,136
Reaction
321
Discussion, Not A Debate | Miguel na Arkanghel


Yamang iba-iba tayo ng pagkakaunawa tungkol kay Miguel na Arkanghel na nasa Bibliya, ano ang inyong mga patunay na ang arkanghel ngang iyon ay hindi si Jesus? Pag-usapan natin iyan sa magalang at mapayapang paraan. Palitan lamang ng tanong at sagot nang walang halong pang-iinsulto o panlalait sa iba. 🙂

Kapag may tanong na ibinangon, may paggalang nawa itong sagutin. Kapag hindi na makasagot o wala ng maipakitang patunay, pakisuyo na lamang na huwag po sanang gumamit ng anumang mga salita na nakasasakit sa iba, kundi magalang na lamang na sabihin na hindi mo alam o hindi mo talaga nauunawaan ang tinatalakay.

Sundin nawa natin ang payo na ito ng Bibliya pagdating sa pakikipag-usap sa iba:

Igalang ang lahat ng tao. (1 Pedro 2:17, Magandang Balita Biblia)

Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kaninuman, umiwas sa pakikipag-away, at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. (Tito 3:2, Magandang Balita Biblia)

Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila, at matuto kayong sumagot nang tama sa lahat ng tao. (Colosas 4:6, Magandang Balita Biblia)

Happy discussion to everyone.
 
I tim.4:16 Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo.
 
I cor.6:3 Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito?
 
I cor.6:3 Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga "ANGHEL"? gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito?

2 tim.2:23 Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo.
 

Arlertz

Elite
ba't ba natin kailangan makilala si miguel?

Dahil malaki po ang ginampanan na role ni Miguel sabi sa bible. Mukang hindi lang gaano pamilyar ang karamihan sa mga tao dito.

Bukod jan, ang tamang pagkaunawa po sa bible ay kailangan :)
 

plhbg1

Established
Bukod jan, ang tamang pagkaunawa po sa bible ay kailangan :)
Of all books ito pa ang walang subject sa basic education. Baka hanggang religion lang ang book na ito kasi religion lang ang sumisigaw na importante ang tagal ng sumisigaw pero kahit gawin itong book sa Values Education subject wala. Bakit kaya?
 
diko rin po kilala si miguel pakilala mo naman po
miguel sa tagalog
michael sa english?

Sino si Miguel na Arkanghel?​
BIHIRANG mabanggit sa Bibliya ang espiritung nilalang na tinatawag na Miguel. Subalit kapag tinutukoy siya, aktibo siya at laging may ginagawa. Sa aklat ng Daniel, nakikipagbaka si Miguel sa masasamang anghel; sa liham ni Judas, nakikipagtalo siya kay Satanas; at sa Apocalipsis, nakikipagdigma siya sa Diyablo at sa mga demonyo nito. Sa pagtatanggol sa pamamahala ni Jehova at paglaban sa mga kaaway ng Diyos, tinutupad ni Miguel ang kahulugan ng kaniyang pangalan—“Sino ang Kagaya ng Diyos?” Pero sino ba si Miguel?
Kung minsan, nakikilala ang mga indibiduwal hindi lamang sa iisang pangalan. Halimbawa, ang patriyarkang si Jacob ay nakilala rin bilang Israel, at si apostol Pedro, bilang Simon. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Sa katulad na paraan, ipinakikita ng Bibliya na ang Miguel ay isa pang pangalan ni Jesu-Kristo, bago at pagkatapos niyang mabuhay sa lupa. Isaalang-alang natin ang maka-Kasulatang mga dahilan ng gayong konklusyon.
Arkanghel. Tinutukoy ng Salita ng Diyos si Miguel na “arkanghel.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Ang terminong ito ay nangangahulugang “punong anghel.” Ang salitang “arkanghel” ay lumilitaw sa Bibliya sa anyong pang-isahan lamang at hindi kailanman sa anyong pangmaramihan. Ipinahihiwatig nito na iisa lamang ang gayong anghel. Karagdagan pa, nauugnay si Jesus sa posisyon ng arkanghel. Hinggil sa binuhay-muling Panginoong Jesu-Kristo, sinasabi ng You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.: “Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may nag-uutos na panawagan, may tinig ng arkanghel.” Kaya inilalarawan ang tinig ni Jesus bilang yaong sa arkanghel. Kung gayon, ipinahihiwatig ng kasulatang ito na si Jesus mismo ang arkanghel na si Miguel.

Pinuno ng Hukbo. Sinasabi ng Bibliya na si “Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon . . . at [sa] mga anghel nito.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Samakatuwid, si Miguel ang Pinuno ng hukbo ng tapat na mga anghel. Inilalarawan din ng Apocalipsis si Jesus bilang Pinuno ng hukbo ng tapat na mga anghel. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Espesipikong binanggit ni apostol Pablo ang “Panginoong Jesus” at ang “kaniyang makapangyarihang mga anghel.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Kaya tinutukoy ng Bibliya kapuwa si Miguel at ang “kaniyang mga anghel” at si Jesus at ang “kaniyang mga anghel.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Yamang walang anumang ipinahihiwatig ang Salita ng Diyos na may dalawang hukbo ng tapat na mga anghel sa langit—isa na pinamumunuan ni Miguel at isa na pinamumunuan ni Jesus—lohikal lamang na isipin na si Miguel ay walang iba kundi si Jesu-Kristo sa kaniyang makalangit na papel. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
 
(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Sa katulad na paraan, ipinakikita ng Bibliya na ang Miguel ay isa pang pangalan ni Jesu-Kristo,
Screenshot_2022-01-15-12-16-25-94.jpg

Screenshot_2022-01-15-12-02-26-78.jpg

“Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may nag-uutos na panawagan, may tinig ng arkanghel.” Kaya inilalarawan ang tinig ni Jesus bilang yaong sa arkanghel. Kung gayon, ipinahihiwatig ng kasulatang ito na si Jesus mismo ang arkanghel na si Miguel.
Screenshot_2022-01-15-12-09-20-22.jpg

no comment 😅
 

Attachments

dami mo pa maganda salita ang finale ay ipipilit mo lang na si Arkanghel Michael at Jesus ay iisa sang ayon sa turo ng Jehovah witnesses 😁

no wonder ganto din ang turo ng mga sabadista since si Russell at Ellen G White na founder ng SDA ay parehas produkto ng Bible Students Society bago nagtatag ng kanya kanyang sulpot na sekta.

now ito ang isa sa mga verses na madalas gamitin ng mga Sabadista at saksi ni jehovah para patunayan si Michael at Jesus ay iisa:

For THE LORD HIMSELF WILL COME DOWN from heaven, with a loud command, with the VOICE OF THE ARCHANGEL and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first.
1 Thessalonians 4:16

but using this verse as argument is a lame interpretation which will not work for several reasons

🤡 calling Michael the
archangel in Jude 1:9 no more proves that Michael is the only archangel anymore than calling Felix
the cat proves he is the only cat.

🤡 the 1 Thessalonians 4:6 uses the phrase““AN ARCHANGEL’S” voice and NOT “THE ARCHANGEL’S VOICE,” implying that there is more than one archangel.

🤡just because Jesus is described as descending with an archangel’s voice it doesn’t mean he is an archangel, the same verse says Jesus will descend with God’s trumpet, but that doesn’t mean Jesus is a trumpet. 🤭🤣

Conclusions:

Angels dont worship other angels, they worship only God, the Bible teaches that Jesus is not an angel.

Hebrews 1:4–6 says Jesus is -much superior to angels as the name he has obtained is more excellent than theirs.- For to what angel did God ever say, ‘Thou art my Son, today I have begotten thee’? Or again, ‘I will be to him a father, and he shall be to me a son’? And again, when he brings the first-born into the world, he says,‘‘LET ALL GOD’S ANGELS WORSHIP HIM’” 🤭
 
Top