gentleman007

 1. M

  Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya - Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya

  Paliwanag sa mga Teksto sa BibliyaAng paggamit sa konteksto ng Bibliya ay makakatulong para lubusan nating maunawaan ang sinasabi nito. Sa website na ito, malalaman mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilyar na mga teksto at pananalita sa Bibliya, pati na ang karagdagang impormasyon mula...
 2. M

  Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya - Sagot sa mga Tanong

  Nahihirapan ang ilan na unawain ang sinasabi ng Bibliya. Marami namang tanong ang ilan ngunit nahihirapang makahanap ng sagot sa kanilang mga tanong. Narito ang isang website kung saan matutulungan tayong masagot ang napakarami nating mga tanong tungkol sa Bibliya. I-click lamang ang link na...
 3. M

  Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya - Isang Aklat na Nagpapaliwanag sa mga Hula ni Daniel

  Narito ang isang aklat na nagpapaliwanag ng masusi sa mga hula ni Daniel. Tingnan at suriing mabuti kung paano natupad ang mga hula ni Daniel sa panahong ito. https://wol.jw.org/tl/wol/library/r27/lp-tg/lahat-ng-publikasyon/aklat/hula-ni-daniel-dpNarito naman ang isang visual aid tungkol sa...
 4. M

  Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya - Ensayklopedia ng Bibliya (Kaunawaan sa Kasulatan, Vol. 1 & 2)

  Kaunawaan sa Kasulatan (Volume 1 and 2)Layunin ng publikasyong ito na tulungan kang magtamo ng kaunawaan sa Kasulatan. Papaano? Tinipon nito mula sa buong Bibliya ang mga detalyeng may kaugnayan sa mga paksang tinatalakay. Ipinakikita nito kung anong mga salita ang ginamit sa orihinal na mga...
 5. M

  Point of View - Mga Artikulo at Mga Video ng Iba't-Ibang Tao na Naniniwalang Mayroon Ngang Diyos

  Paniniwala sa Pinagmulan ng BuhayNarito ang ilang paliwanag ng mga tao na may iba’t ibang pinagmulan kung bakit naniniwala na sila ngayon na mayroong Maylalang. Panoorin ang mga video at basahin ang mga artikulo upang malaman ang kanilang mga sagot. Available din ito sa ibang wika.Language...
 6. M

  Mga Website Na Makakatulong Sa Iyong Pag-aaral ng Bibliya

  Narito ang ilan sa mga website na ginagamit ko sa pag-aaral ko ng Bibliya. Puwede rin itong makatulong sa inyo, sa inyong personal na pag-aaral at pagsusuri ng Bibliya.https://www.jw.org/tlAng jw.org ay ang opisyal na website ng mga Saksi ni Jehova. Ito ay available sa mahigit isanglibong...
 7. M

  Mga Artikulo na Tumatalakay sa Kahulugan ng Salitang "Kaluluwa"

  Sa ngayon, maraming mga tao ang nag-iisip na ang kaluluwa ay ang puwersa na lumalabas sa ating katawan kapag tayo ay namatay. Ito raw ang naglalakbay patungo sa kabilang buhay. Gayunman, ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa bagay na ito? Narito ang ilan sa mga artikulo na makakatulong...
 8. M

  SABAW MOMENTS SA JEEP

  Ano mga sabaw moment niyo sa jeep? Share niyo naman. HAHAHAHAHA!Naalala ko lang dati nung minsan akong sumakay sa jeep. May isang lalake na sumakay galing palengke, kakapamalengke niya lang siguro, siyempre, kada pinuntahan niyang tindahan, ang sinasabi niya, "Pabili". So, ayun, pagsakay niya...
 9. M

  Bakit o Paano Ba Nagiging Ateista ang Isang Tao? Sa Kabaligtaran, Bakit may mga taong Naniniwala sa Diyos? Ano ang Opinyon Mo?

  Alam kong may kani-kaniya tayong pinaniniwalaan, at bilang mga indibiduwal, napakahalaga na respetuhin kung ano ang pasiya ng isang tao pagdating sa lifestyle na gusto niyang gawin at sa kung anong paniniwala ang gusto niyang paniwalaan. Pero, naisip mo na ba? Ano kaya ang mga dahilan kung bakit...
 10. M

  Namatay ba si Adan sa "Araw" na sinabi ng Diyos na Mamamatay siya?

  Responding to Bible Contradictions | Article 3 | Namatay ba si Adan sa "Araw" na sinabi ng Diyos na Mamamatay siya?Sinabi ng Diyos kay Adan:Genesis 2:17 "Pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, dahil sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay...
 11. M

  Ang ang Pagkaunawa mo tungkol kay Miguel na Arkanghel?

  Discussion, Not A Debate | Miguel na ArkanghelYamang iba-iba tayo ng pagkakaunawa tungkol kay Miguel na Arkanghel na nasa Bibliya, ano ang inyong mga patunay na ang arkanghel ngang iyon ay hindi si Jesus? Pag-usapan natin iyan sa magalang at mapayapang paraan. Palitan lamang ng tanong at...
 12. M

  Hiram Lang Ba ang Buhay? Ano ang Totoo Tungkol Dito?

  Hiram lang ba ang buhay?Maraming naniniwala na ang buhay ay hiram lang natin sa Diyos. Iniisip ng mga tao na anumang oras ay puwedeng bawiin ng Diyos ang buhay na ipinahiram niya sa atin. Naniniwala naman ang iba na ang buhay ay itinadhana. Ikinakatuwiran naman ng marami na ang kamatayan ay...
 13. M

  Pagtuturo Nang May Kabagsikan sa Ibang Tao at Hindi Pagrespeto sa Paniniwala ng Iba? Ano ang Totoo Tungkol Dito?

  Noong lumiham si Pablo kay Tito, mayroon siyang binanggit sa kaniya na dapat niyang gawin. Ganito ang sinabi ni Pablo sa kaniyang liham:"Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y SAWAYIN MONG MAY KABAGSIKAN SILA, upang mangapakagaling sa pananampalataya" (Tito 1:13, Ang Dating Biblia 1905)...
 14. M

  Ano ba ang mas angkop gamitin, ang 'Jehovah' o 'Yahweh'?

  Ano ba ang mas angkop gamitin, ang 'Jehovah' o 'Yahweh'?Sinabi noon sa Paunang Salita ng New world Translation, 1950 Edition na ang salitang 'Yahweh' ang mas angkop gamitin pero dahil sa familiarity ng mga tao sa pangalang 'Jehovah' kung kaya ito ang ginamit sa salin ng NWT Bible.May mali ba...
 15. M

  Hindi Nila Iginalang ang Pangalan ng Diyos

  HINDI NILA IGINALANG ANG PANGALAN NG DIYOSJehova - ang salin ng banal na pangalan ng Diyos sa wikang Filipino. Marami ang nagsasabi na ang pangalang iyan ay imbento lamang. Ang pangalang Jehova, ay hinango sa salin na Ingles na 'Jehovah', na salin naman mula sa Tetragrammaton o mas kilala sa...
 16. M

  Apat Ba ang Naging Anak ni Noe? [Responding to Bible Contradictions]

  Responding to Bible Contradictions | Article 1 | Apat Ba ang Naging Anak ni Noe?Ayon sa Genesis 5:32, maliwanag na tatlo ang naging anak ni Noe - Sina Sem, Ham at Japhet.Pero bakit sinasabi sa ulat ng Genesis 9:24, 25,Bunsong anak? Nangangahulugan ba ito na si Canaan ang pang-apat na anak...
 17. M

  What Bible Verses are Contradicting to the Bible itself?

  Good Day!Alam ko na may ilang non-believers po dito na hindi naniniwala sa Bible or sa pag-iral ng Diyos. Gaya ng nasabi ko na noon, talagang nirerespeto ko kayo at ang inyong desisyon sa bagay na iyan.Muli, mayroon akong mga katanungan, though, yung mga tanong ko naman ay puwedeng masagot...
 18. M

  Make your own thread ...

  Good Day!Natutuwa ako na ang forum na ito ay open sa lahat ng may iba't-ibang paniniwala at pananaw tungkol sa relihiyon, Bibliya, at iba pa. Pinahahalagahan ko ang mga member dito na handang magbigay ng kani-kanilang opinyon at paniniwala upang maibahagi sa iba. Gayunman, alam ko na...
 19. M

  Sino ang Binhi na Tinukoy ng Diyos na Dudurog sa Ulo ng Ahas? Part 1

  Sino ang Binhi na Tinukoy ng Diyos na Dudurog sa Ulo ng Ahas? Part 1Layunin:Maunawaan kung ano ang hula na sinabi ng Diyos sa Eden. Makilala kung saan at kanino tumutukoy ang binhi at ang babae Malaman kung paano ito nauugnay sa pagsasauli ng Diyos ng kaniyang orihinal na layunin dito sa...
 20. M

  Mga Paksa Tungkol Sa Sinasabi ng Bibliya (Thread created by Mind Palace)

  Narito ang mga thread na ginawa ko upang masundan ninyo kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa totoong nangyari sa hardin ng Eden, nang likhain ng Diyos ang unang mag-asawa, kung paano tinukso ni Satanas ang unang mag-asawa, kung paano naging Satanas ang isang dating mabuting anghel, kung...
 21. M

  Itanong Mo, Sasagutin Namin

  Yamang may kilalang relihiyon din na nagsasagawa ng ganitong programa. Hahaha. Susubukan din naming sagutin ang inyong mga tanong gamit ang Bible.Hindi po kami maraming alam sa Kasulatan, pero, titiyakin po namin na tama ang mga impormasyong maibabahagi namin sa inyo.May anim na bagay po...
Top