What's new

[Koleksiyon ng mga Thread] Mga Paksa Sa Sinasabi ng Bibliya + Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya

Mind Palace

Elite
Joined
Sep 11, 2020
Posts
1,136
Reaction
322

Mga Paksa Sa Sinasabi ng Bibliya

https://phcorner.net/threads/mga-pa...ibliya-thread-created-by-mind-palace.1118418/

Narito ang mga thread na ginawa ko upang masundan ninyo kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa totoong nangyari sa hardin ng Eden, nang likhain ng Diyos ang unang mag-asawa, kung paano tinukso ni Satanas ang unang mag-asawa, kung paano naging Satanas ang isang dating mabuting anghel, kung bakit hindi pinigilan ng Diyos ang dating mabuting anghel na iyon sa pagtukso kay Eva, at kung bakit inilagay ng Diyos ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama sa Eden, at marami pang mga paksa na ipopost ko din sa hinaharap.

I-u-update ko din ang mga link na ito at magdaragdag ng mga panibagong link ng thread kapag naipost ko na ang mga ito.

FEATURED TOPIC: HINDI NILA IGINALANG ANG PANGALAN NG DIYOS


Ano ba ang mas angkop gamitin, ang 'Jehovah' o 'Yahweh'?
https://phcorner.net/threads/ano-ba-ang-mas-angkop-gamitin-ang-jehovah-o-yahweh.1124484/

Pagtuturo Nang May Kabagsikan sa Ibang Tao at Hindi Pagrespeto sa Paniniwala ng Iba? Ano ang Totoo Tungkol Dito?
https://phcorner.net/threads/pagtut...la-ng-iba-ano-ang-totoo-tungkol-dito.1125611/

Hiram Lang Ba ang Buhay? Ano ang Totoo Tungkol Dito?
https://phcorner.net/threads/hiram-lang-ba-ang-buhay-ano-ang-totoo-tungkol-dito.1126334/

Bakit Hindi Pinigilan ng Diyos si Satanas sa Pagtukso kay Eva
https://phcorner.net/threads/bakit-hindi-pinigilan-ng-diyos-si-satanas-sa-pagtukso-kay-eva.1107929/

Nalaman lang ba nina Adan at Eva ang Mabuti at ang Masama Matapos Nilang Kainin ang Pinagbabawal na Bunga sa Eden?
https://phcorner.net/threads/nalama...in-ang-pinagbabawal-na-bunga-sa-eden.1117304/

Bakit Inilagay ng Diyos ang Puno ng Pagkakilala ng Mabuti at Masama sa Hardin ng Eden?
https://phcorner.net/threads/bakit-...g-mabuti-at-masama-sa-hardin-ng-eden.1108224/

May Doubt Ba o May Pagdududa Ba ang Diyos sa Perpektong mga Tao na Nilikha Niya Kung Kaya Inilagay Niya ang Puno na Ipinagbawal Niya?
https://phcorner.net/threads/may-do...ay-niya-ang-puno-na-ipinagbawal-niya.1115545/

Tukso - Saan Ito Galing? Paano Ito Nabubuo?
https://phcorner.net/threads/tukso-saan-ito-galing-paano-ito-nabubuo.1115477/

Bakit Hindi Agad Pinuksa ng Diyos si Satanas? Part 1
https://phcorner.net/threads/bakit-hindi-agad-pinuksa-ng-diyos-si-satanas-part-1.1112357/

Ano ang Ginawa ng Diyos Matapos Magkasala ang Unang Mag-asawa?
https://phcorner.net/threads/ano-ang-ginawa-ng-diyos-matapos-magkasala-ang-unang-mag-asawa.1112293/

Sino ang Binhi na Tinukoy ng Diyos na Dudurog sa Ulo ng Ahas? Part 1
https://phcorner.net/threads/sino-a...yos-na-dudurog-sa-ulo-ng-ahas-part-1.1120896/

Bakit Hindi Iniuulat ng Bibliya ang tungkol sa Buhay ni Jesus Mula Edad 13 Hanggang 29?
https://phcorner.net/threads/bakit-...ay-ni-jesus-mula-edad-13-hanggang-29.1120903/

Mawawala Pa Ba ang Terorismo?
https://phcorner.net/threads/mawawala-pa-ba-ang-terorismo.1174029/
___

Responding to Bible Contradictions

Article 1 | Apat Ba ang Naging Anak ni Noe?
https://phcorner.net/threads/apat-b...e-responding-to-bible-contradictions.1121573/

Article 2 | Kung si Moises ang Sumulat ng Unang Limang Aklat ng Bibliya (mas kilala bilang Pentateuch), Bakit May Ulat Doon na Namatay Siya?
https://phcorner.net/threads/kung-s...-bakit-may-ulat-doon-na-namatay-siya.1123639/

Article 3 | Namatay ba si Adan sa "Araw" na sinabi ng Diyos na Mamamatay siya?
https://phcorner.net/threads/namata...na-sinabi-ng-diyos-na-mamamatay-siya.1130084/
___

Mga Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya

Mga Website Na Makakatulong Sa Iyong Pag-aaral ng Bibliya
https://phcorner.net/threads/mga-website-na-makakatulong-sa-iyong-pag-aaral-ng-bibliya.1200694/

Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya
https://phcorner.net/threads/pantul...a-paliwanag-sa-mga-teksto-sa-bibliya.1200887/

Sagot sa mga Tanong
https://phcorner.net/threads/pantulong-sa-pag-aaral-ng-bibliya-sagot-sa-mga-tanong.1200776/

Isang Aklat na Nagpapaliwanag sa mga Hula ni Daniel
https://phcorner.net/threads/pantul...nagpapaliwanag-sa-mga-hula-ni-daniel.1200764/

Ensayklopedia ng Bibliya (Kaunawaan sa Kasulatan, Vol. 1 & 2)
https://phcorner.net/threads/pantul...bliya-kaunawaan-sa-kasulatan-vol-1-2.1200748/

___

P.S. | Malaya ang bawat isa na magpahayag ng kaniyang saloobin, pananaw, at paniniwala sa mga thread na ginawa ko. Kung ang mga paliwanag sa mga thread na ginawa ko ay sumasalungat sa inyong paniniwala, ito ay dahil sa magkakaibang interpretasyon at pagkaunawa natin sa sinasabi ng Kasulatan, at hindi ko intensiyon na baguhin ang inyong paniniwala hinggil dito. Inilalahad ko lamang kung ano ang sinasabi mismo ng Bibliya upang magbigay kaliwanagan sa sinumang naghahanap ng katotohanan tungkol dito, at upang maipakita ko lamang din na ang Bibliya ay hindi sumasalungat sa sarili nito. Kung nais din ninyo na gumawa ng sarili ninyong bersiyon ng paliwanag, puwede kayong gumawa ng thread tungkol sa isang paksa na sa tingin ninyo ay magiging interesado ang mga mambabasa, upang sa gayon, suriin iyon ng mga mambabasa at tiyakin na ang inyong mga paliwanag ay talaga ngang hindi sumasalungat sa Kasulatan.

Ang pagrespeto at paggalang sa pananampalataya ng mga taong bumabasa at nagpapahayag ng kanilang pananampalataya rito ay inaasahan sa bawat isa sa atin yamang ang lahat naman sa atin na nasa forum na ito ay may kalayaan sa pagsasalita at sa pagpapahayag ng kaniyang mga paniniwala at pananaw. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga paksang nasa itaas, o tanong tungkol sa sinasabi ng Bibliya , mangyari lamang na magkomento sa thread na ito o sa iba pang mga thread na ginawa ko.


Salamat sa pagbabasa ng thread na ito!
 
Last edited:
Top