What's new

Daily Bread (November 30 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,520
Reaction
4,157
" " ANG TUNAY NA KAPAHINGAHAN"
(HEBREO 7:9)
9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos,
Muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios mga kapatif, kumusta na po kayo?, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayang lahat.
Maraming tao ang ayaw magpahinga, gustong ang lahat ng oras ay ipaghanapbuhay.. Mayroon ding walang pahinga ang pagdating ng mga pagsubok sa buhay, kaya naman nasasambit na parang wala ng katapusan ang kaniyang paghihirap. Yung iba naman wala ng pahinga sa paggawa ng kasalanan, paulit ulit at pabalik balik sa kasalanan. Ang iba naman ay walang katapusan ang kalayawan halos inubos na ang buhay sa pagpapakasaya.
Subalit tayong mga mananampalataya buhat ng nanampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan na ng kapahingahan ng buhay. Hindi na tayo nagpapakapagod sa mga bagay na walang kabuluhan.
Ang kapahingahang hinahanap ng ating kaluluwa ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Mayroong kapahingahan ang mga taong sumasampalataya sa Dios... Pagod ka na ba kapatid? , magpahinga ka na sa mga bagay na makasanlibutan... "Wala tayong mapapala diyan kundi kapaguran ng puso at espiritu." Magpahinga tayo sa presensiya ng Dios. Ang Dios noong nilikha Niya ang buong Sangnilikha nagpahinga Siya sa ikapitong araw. Ang Dios ay hindi napapagod,.. Siya lamang ang gumawa na hindi napagod dahil ang Kaniyang gawa ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Mga magulang ko at kapatid kung ang ating ginagawa ay nagbibigay ng kaluguran at luwalhati sa Dios magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan at kapahingahan.
Sumaating lahat ang pagpapala ng Dios ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top