What's new

Daily Bread (November 28 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,520
Reaction
4,157
ANG DIOS AY TUMUTUGON SA PANALANGIN
(Mateo 7:7)
“ Humingi kayo at kayo'y bibigyan; humanap kayo at kayo'y makakatagpo; kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Nananalangin tayo para sa maraming bagay—ang iba ay mabuti, ang iba ay masama, ang iba ay walang kabuluhan. Ngunit nakikinig ang Diyos sa lahat ng ating mga panalangin, anuman ang ating hinihingi (Mateo 7:7). Hindi Niya ipinagwawalang bahala ang Kanyang Anak (Lukas 18:1–8). Kung may idinudulog tayo sa Kanya, ipinangako Niya na makikinig Siya at tutugon (Mateo 6:6; Roma 8:26–27). Maaaring iba’t iba ang Kanyang sagot, “oo” o “hindi” o “maghintay dahil hindi ngayon.”
Lagi nating tandaan na ang panalangin ay hindi isang paraan upang makuha natin sa Diyos ang anumang gugustuhin natin. Ang ating mga panalangin ay dapat nakatuon sa mga bagay na nagpaparangal at lumuluwalhati sa Diyos at sumasalamin sa kalooban ng Diyos na malinaw na ipinapahayag sa atin sa Bibliya (Lukas 11:2). Kung mananalangin tayo para sa isang bagay na hindi magbibigay karangalan sa Diyos o para sa isang bagay na hindi Niya kalooban para sa atin, malamang na hindi Niya ibibigay ang ating hinihingi. Higit na marunong ang Diyos kaysa sa atin at dapat nating pagtiwalaan na ang Kanyang mga sagot sa ating mga panalangin ang pinakamaganda para sa atin.
Kaya naman mga magulang ko at kapatid huwag po tayong humingi ng mga bagay na hindi magbibigay ng lualhati sa Dios, ang ating panalangin ay dapat nakasentro sa Kanyang nais at kalooban, subalit tandaan po natin may mga panalangin tayong "hindi", ang tugon ng Dios subalit mas marami tayong panalangin na oo ang kanyang sagot. Kahit nga hindi tayo humihingi patuloy pa rin ang Dios na nagdudulot sa atin ng ating mga pangangailangan sa araw araw.. Kaya pasalamatan natin ang Dios araw araw dahil Siya ay napakabuti.
Ang biyaya at pagpapala ng Dios ay sumaating lahat ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.


Screenshot_20211129_232847.jpg


Pastor Ombie Lontoc
 

Attachments

Top