What's new

Daily Bread (November 26 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,520
Reaction
4,157
. ( KAWIKAAN 21:9)
másáráp pa ang tumira sa bubungan ng bahay, kaysa sa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal.
MAPAgpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Natutuwa ako at natatawa minsan sa mga talatang aking nababasa sa Biblia.
Totoo nga naman kung ang iyong asawa ay napakadaldal, mawawalan ka ng katahimikan at mas gusto mo pang wala ka na lang kasama sa bahay kesa marindi ka sa ingay ng iyong asawa.
Maraming mga talata ang ating mababasa sa Biiblia kaugnay nito. (Mga Kawikaan 9:13)
"Ang hangal na babae ay madaldal; siya'y musmos at walang nalalaman"
( Kawikaan 13:3)
Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal, dulot sa sarili ay kapahamakan.
May kasabihan din tayo na ang isda ay nahuhuli sa sa sariling bibig.. ang mga taong madadaldal ay hindi mo pwedeng pagsabihan ng mga bagay na lihim, hindi niya maawat ang kanyang bibig na hindi ito ipaalam sa iba, magugulat ka na lamang kinabukasan alam na ng buong baranggay ang pinakatago tago mong lihim. Kaya magingat po tayo sa pagkukwentuhan ng ating mga personal na buhay. Pagdating ng panahon at nagkasamaan kayo ng loob iyan ang gagamitin niyang sandata laban sa iyo... Mga magulang ko at kapatid maging mabuting halimbawa nawa po ang ating buhay at hindi maging katitisuran. sabi po ng (Santiago 3:2) . 2 Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili.
Ang isang taong mapagpigil sa pananalita ibig sabihin ay mapagkakatiwalaan, hindi madaldal at tsismosa ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili.. Mga kapatid sikapin nating maging katiwa-tiwala tayo sa harap ng Dios at ng ating kapwa. Lalo na sa loob ng ating tahanan, baka magulat na lang tayo dahil sa bubungan na ng bahay tumitira ang ating mga kasama sa bahay dahil naririndi sa ingay natin..
Ingatan nawa ng Dios ang ating mga dila at pagpalain Niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top