What's new

Help Pisowifi

Sa pangkalahatan, ang Pisowifi ay hindi dapat makakaapekto sa iyong cellphone data signal. Ang Pisowifi ay isang sistema ng WiFi na nagbibigay ng internet access sa pamamagitan ng paggamit ng mga prepaid access code. Ito ay hindi diretang nakakaapekto sa iyong cellphone data connection dahil ang mga ito ay magkaiba at hiwalay na mga teknolohiya.

Ang Pisowifi ay nagbibigay ng internet access sa pamamagitan ng WiFi, kung saan ang iyong cellphone ay kailangan na konektado sa Wi-Fi network nito upang magamit ang internet. Ito ay tulad ng pagkonekta mo sa anumang ibang Wi-Fi network tulad ng iyong bahay, office, o iba pang mga establisyimento na nag-aalok ng libre o bayad na WiFi access. Ang Pisowifi ay nagbibigay lamang ng WiFi connectivity at hindi makakaapekto sa signal ng iyong cellphone data.

Kapag ikaw ay konektado sa isang Pisowifi network at nagkaroon ka ng mahinang signal, ito ay maaaring magmula sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng malakas na interference ng ibang WiFi networks, malalayong distansya mula sa router, o kahit na ang kapasidad ng router o koneksyon ng internet provider. Ito ay hindi direktang dulot ng Pisowifi.

Kung nagkaroon ka ng problema sa iyong cellphone data signal habang ikaw ay naka-konekta sa Pisowifi, maaaring ito ay isang kaso ng kaguluhan sa mga setting ng iyong cellphone o iba pang mga teknikal na isyu. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring subukan mong i-reset ang mga network settings sa iyong cellphone o kumunsulta sa customer support ng iyong cellphone provider para sa karagdagang tulong.
 
Activity
Share your thoughts by replying below

Similar threads

Back
Top