What's new

Sino ang Magliligtas sa Lupa?

Gentleman007

Elite
Joined
Sep 19, 2016
Posts
3,098
Reaction
5,530
501100014_univ_lsr_xl.jpgNag-aalala ang marami dahil sinisira ng mga tao ang lupa at naaapektuhan ang mga nabubuhay dito. Sinabi ng ilang eksperto sa kalikasan na napakatindi na ng nagagawang pinsala ng mga tao ngayon. Dahil diyan, nanganganib ang maraming uri ng buhay sa lupa.
Tuluyan bang masisira ng mga tao ang lupa? O matututo kaya silang mabuhay nang hindi sinisira ang kalikasan?

Maililigtas ba ng mga tao ang lupa?​

Naniniwala ang maraming eksperto na kayang protektahan ng mga tao ang lupa at mabuhay nang hindi ito sinisira. Sinasabi ng ilang mananaliksik na magagawa lang ito kung sabay-sabay na gagawin ang iba’t ibang klase ng pagbabago gaya ng:
 • Pagpapabuti ng pangangalaga sa mga lupain, gubat, latian, at dagat.
 • Paggamit ng iba’t ibang paraan ng pagtatanim at pinagkukunan ng enerhiya.
 • Pagbabago sa sistema ng pagsusuplay ng pagkain—mas maraming gulay at prutas at mas kaunting karne at isda. Babawasan din ang pagkonsumo at pag-aaksaya ng pagkain.
 • Pagtanggap na ang masayang buhay ay hindi nakadepende sa dami ng ari-arian.
Ano sa palagay mo? Makatotohanan bang isipin na magtutulungan sa ganiyang paraan ang mga nasa gobyerno, negosyante, at iba pang tao? O naiisip mo bang imposible ito dahil sa mga taong sakim, makasarili, at walang pakialam sa mangyayari sa hinaharap?—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

May pag-asa​

Sinasabi ng Bibliya na hindi tuluyang masisira ang ating planeta. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi kayang iligtas ng mga tao ang lupa. Sinasabi rin nito kung ano ang dapat baguhin at kung paano ito mangyayari.
Kung bakit hindi kayang iligtas ng mga tao ang lupa. Nilalang ng Diyos na Jehova You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. ang lupa, at ibinigay niya sa mga tao ang responsibilidad na alagaan ito. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Magagawa lang nila iyan kung susundin nila ang patnubay ng kanilang Maylalang. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Pero sinuway nila si Jehova at nagsarili sila. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Hindi kayang alagaan ng mga tao ang lupa nang sila lang. At kahit magsikap pa sila nang husto, limitado lang ang kaya nilang gawin.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Kung ano ang dapat baguhin. Aalisin ng Diyos ang mga taong nagpapahamak sa lupa. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Hindi niya planong ayusin ang mga gobyerno at ang lipunan ng tao na sumisira sa ating planeta; papalitan niya ang mga ito. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Kaya sinabi ni Jehova: “Tingnan mo! Ginagawa kong bago ang lahat ng bagay.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Kung paano mangyayari ang pagbabago. Papalitan ni Jehova ang mga gobyerno ng tao ng gobyernong nasa langit. Tinatawag itong Kaharian ng Diyos. Pamamahalaan ng gobyernong ito ang buong lupa sa ilalim ng pangunguna ni Jesu-Kristo.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Ituturo ng Kaharian ng Diyos sa mga tao kung paano mamumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Kung kikilalanin nila na ang Diyos ang Maylalang at susundin ang utos niya, kaya nilang mabuhay nang hindi sinisira ang kalikasan. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Ipinapakita ng Bibliya na sa ilalim ng gobyerno ng Diyos, magiging masaya ang buhay ng mga tao nang hindi nasisira ang planeta. Ano-ano ang gagawin ng Kaharian ng Diyos?
 • Maglalaan ito ng pagkain para sa lahat.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 • Ibabalik nito ang dating ganda ng lupa.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 • Titiyakin nitong maaalagaan ng mga tao ang mga hayop at na hindi sila sasaktan ng mga ito.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 • Aalisin nito ang mga likas na sakuna.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Malapit nang gawin ng Kaharian ng Diyos ang mga pagbabagong ito. Para sa higit pang impormasyon, basahin ang artikulong “You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Ano ang magagawa natin ngayon para mapangalagaan ang ating planeta?​

Habang hinihintay nating solusyunan ng Kaharian ng Diyos ang mga problema sa lupa, may mga puwede tayong gawin ngayon para maalagaan ang planeta natin. Halimbawa, puwede nating iwasan ang pag-aaksaya at sumunod sa mga patakaran sa pagtatapon ng basura sa lugar natin.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 • You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
  Nakatulong kay Brett, isang environmental consultant noon, ang napag-aralan niya sa ekolohiya para maniwalang may isang Maylalang na magliligtas sa lupa. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 • You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
  Bilang paggalang sa kanilang Maylalang, gumagamit ang mga Saksi ni Jehova ng mga paraang hindi nakakasamâ sa kalikasan sa mga proyekto nila ng pagtatayo. Para malaman ang mga ginawa nila, panoorin ang video na You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Mga teksto sa Bibliya tungkol sa lupa​

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.: “Inilagay ng Diyos na Jehova ang tao sa hardin ng Eden para sakahin iyon at alagaan.”
Ibig sabihin: Ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao ang pangangalaga sa lupa.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.: “Pinagpala sila ng Diyos at sinabi: ‘Magpalaanakin kayo at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at pangasiwaan iyon, at pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat at lumilipad na mga nilalang sa langit at bawat buháy na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa.’”
Ibig sabihin: Inatasan ang mga tao na alagaan ang mga hayop.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.: “Ito ang sinabi ni Jehova, ang Maylalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa, ang Maylikha nito na nagpatatag dito, na hindi lumalang nito nang walang dahilan, kundi lumikha nito para tirhan: ‘Ako si Jehova, at wala nang iba pa.’”
Ibig sabihin: Hindi nagbago ang layunin ng Diyos para sa lupa. Titirhan ito ng mga tao na makikiisa sa layunin niya.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.: “Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa, at titira sila roon magpakailanman.”
Ibig sabihin: May pag-asang mabuhay magpakailanman sa lupa ang mga taong namumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.: “Humiyaw kayo dahil sa tagumpay sa harap ng Hari, si Jehova. Umugong ang dagat at ang lahat ng naroon, ang lupa at ang mga nakatira doon. Ipalakpak ng mga ilog ang kanilang mga kamay; sama-samang humiyaw sa kagalakan ang mga bundok.”
Ibig sabihin: Makakabuti sa kalikasan ang pamamahala ng Diyos.
 

Attachments

Top