What's new

Papaano Ko Malilimutan ang Pagkasawi sa Pag-ibig?

Gentleman007

Elite
Joined
Sep 19, 2016
Posts
3,098
Reaction
5,533
Natitiyak mo na ito ang iyong pakakasalan. Masaya kayo kapag magkasama, pareho kayo ng hilig, at nagkakagustuhan kayo. Walang anu-ano, nanlamig na ang relasyon, sumambulat sa bugso ng galit—o nalusaw sa luha.

Sa kaniyang aklat na The Chemistry of Love, itinulad ni Dr. Michael Liebowitz ang simula ng pag-ibig sa bugso ng matapang na droga. Ngunit gaya ng droga, ang pag-ibig ay nakapagdulot ng sumasalantang ‘wí†hdráwal symptoms’ kapag nanlamig. At hindi mahalaga kung ang pag-ibig ay pagkahumaling lamang o ito na nga ang ’tunay.’ Pareho itong makalilikha ng pagkahibang—at panlulupaypay kapag nagwakas na ang relasyon.

Ang pangmalas mo sa hinaharap ay maaaring padilimin ng pagkabigo, sama-ng-loob, at pati na ng galit na bunga ng pagkikipagkasira. Isang dalaga ang nagsabing ‘nasugatan’ siya dahil sa siya’y iniwan. Sabi niya, “[Sa mga lalaki] ako’y isa na lamang ‘Hi, kumusta ka?’ Ayoko nang maging malapit kahit kanino.” Mientras malalim ang abot ng inyong pag-uugnayan, malalim din ang sugat na idinudulot ng paghihiwalay.

Oo nga, ang kalayaan mong manligaw sa kaninumang gusto mo ay isang pagbabakasakali: puwede ka talagang mabigo. Walang tiyak na garantiya na lalago ang tunay na pag-ibig. Kaya kung ang isang manliligaw na marangal ang intensiyon ay magpasiya sa dakong huli na hindi magiging matalino ang pagpapakasal, hindi ito laging nangangahulugan na ikaw ay naisahan.

Ang problema ay, kahit maayos at may kabaitan ang inyong paghihiwalay, makadarama ka pa rin ng sama-ng-loob at pagkabigo. Subalit walang dahilan para mawalan ka ng pagpapahalaga sa sarili. Ang bagay na ikaw ay hindi naging “tama” sa paningin niya ay hindi nangangahulugan na hindi ka na magiging tama sa paningin ng iba!

Subuking malasin ang nabigong pag-ibig sa mahinahong paraan. Ang pakikipagkasira ay baka pa nga magtampok ng hindi kanais-nais na mga bagay tungkol sa taong nakasangkot mo—kawalang-gulang sa emosyon, kawalang paninindigan, katigasan ng loob, di pagpaparaya, kawalan ng malasakit sa iyong damdamin. Mahirap sabihing kanais-nais na katangian ito ng isang mapapangasawa.

Papaano kung siya lamang ang may gustong kumalas at sa paniwala mo’y mabuti ang kalalabasan ng inyong pagsasama? Tiyak na karapatan mong ipaalam sa kaniya kung ano ang iyong nadarama. Baka hindi lang kayo masyadong nagkaunawaan. Wala kang gaanong mapapala sa pagngangawa at pagpapalahaw. Kung magpipilit siyang humiwalay, hindi ka dapat magmukhang kawawa, na lumuluhang naninikluhod sa pagmamahal ng isang taong wala naman talagang pagtingin sa iyo. Sinabi ni Solomon na may “panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Papaano kung may matibay na dahilan ka upang maghinala na ikaw ay ginamit lamang ng isang tao na sa pasimula pa’y wala naman talagang taimtim na interes mag-asawa? Hindi ka dapat gumanti nang may pamiminsala. Tandaan na ang panlilinlang na ito ay hindi nalilingid sa Diyos. Sinasabi ng kaniyang Salita: “Ang taksil ay bumabagabag sa kaniyang sariling laman.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.; ihambing ang You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Manakanaka maaari ka pa ring bagabagin ng kalungkutan o ng mga alaala ng lumipas. Walang masama kung susubukan mong umiyak. Tutulong din ang pagiging abala, marahil sa trabaho o sa ministeryong Kristiyano. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Isipin mo ang mga bagay na masaya at nakapagpapatibay. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Ihinga mo ang iyong problema sa isang matalik na kaibigan. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Ang iyong mga magulang ay maaari ding maging malaking kaaliwan, kahit sa palagay mo’y nasa edad ka na upang maging independiyente. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) At higit sa lahat, magtiwala ka kay Jehova.

Baka nakikita mo ngayon na dapat mong mapasulong ang ilang bahagi ng iyong pagkatao. Baka mas maliwanag ang pangmalas mo sa mga katangian ng mabuting asawa. Palibhasa natuto kang umibig at masawi, baka mas maingat ka na sa pakikipagtipan sakaling dumating uli ang isa na talagang kanais-nais—at malamang na ang posibilidad ay higit sa iyong inaakala.
 
Top