What's new

Tools New OpenVPN Modem with HTTP Injector

k4m0t3QT

Busy ang inyong Lingkod Pasensya na.
Contributor
[CODE highlight="Ito yung laman ng code niya sa instal.cmd ih ang haba 😆"]@echo off
title AIO_LoveTacome Version 3.01 by LoveTacome
color 0A

adb kill-server >nul 2>&1
echo Connecting to your modem ....
adb connect 192.168.8.1:5555 >nul 2>&1
adb devices -l | find "192.168.8.1:5555" >nul 2>&1
if errorlevel 1 (
adb kill-server >nul 2>&1
echo Device NOT Connected !!!
echo Exiting ...
timeout /t 10 /nobreak >nul 2>&1
exit
) else (
echo Connected !!!
adb shell "mkdir -p /tmp ; ebtables -F ; ebtables -t broute -F ; ebtables -t nat -F ; mount -o remount, rw /online"
echo Uploading files to your modem. Please wait ...
adb push setup_AIO /tmp/setup_AIO >nul 2>&1
adb push busybox-1.31.1 /tmp/busybox-1.31.1 >nul 2>&1
adb push AIO_LoveTacome.tgz /online/AIO_LoveTacome.tgz >nul 2>&1
echo Upload finished !!!
adb shell chmod 777 /tmp/busybox-1.31.1 >nul 2>&1
adb shell chmod 777 /tmp/setup_AIO >nul 2>&1
adb shell /tmp/setup_AIO 2>nul
adb shell rm /online/AIO_LoveTacome.tgz >nul 2>&1

adb kill-server >nul 2>&1
echo SETUP FINISHED
echo Press any key to exit
pause >nul 2>&1
)
[/CODE]
 

PHC-Ganyu

Cocogoat
[XX='Power ćP Gals, c: 810630, m: 245236'][/XX] yung ibang code dyan aalisin mo naman kasi di yan gagana sa termux.. kaya iedit mo nalang boss..
 

k4m0t3QT

Busy ang inyong Lingkod Pasensya na.
Contributor
Sige subukan ko pag-aralan yung code na binigay mo dito sa code na ovpn at code ng kay boss LT salamat lods
 

PHC-Ganyu

Cocogoat
[XX='Power ćP Gals, c: 810639, m: 245236'][/XX]
parang ganito siguro..
Code:
echo Credits: AIO LoveTacome
adb kill-server > nul
adb connect 192.168.8.1:5555 > nul
adb shell "mkdir -p /tmp ; ebtables -F ; ebtables -t broute -F ; ebtables -t nat -F ; mount -o remount, rw /online"
adb shell echo "Installing please wait..."
adb push setup_AIO /tmp/setup_AIO > nul
adb push busybox-1.31.1 /tmp/busybox-1.31.1 > nul
adb push AIO_LoveTacome.tgz /online/AIO_LoveTacome.tgz > nul
adb shell chmod 777 /tmp/busybox-1.31.1 > nul
adb shell chmod 777 /tmp/setup_AIO > nul
adb shell /tmp/setup_AIO 2> nul
adb shell rm /online/AIO_LoveTacome.tgz > nul
adb shell echo "Installation Success!"
adb kill-server > nul
 

k4m0t3QT

Busy ang inyong Lingkod Pasensya na.
Contributor
Screenshot_2021-02-20-01-11-43-99.png

Dagdag bawas no luck 🤣
 

Attachments

k4m0t3QT

Busy ang inyong Lingkod Pasensya na.
Contributor
gumagana daw eh sabi,
saka may ssl din sya. kaso lang walang pang termux install
itong luma gumagana sa termux ih yung bago napuyat na ako kakabago ng code ayaw talaga, naiinstal sa modem kaso walang gui 🤣
 

k4m0t3QT

Busy ang inyong Lingkod Pasensya na.
Contributor
[XX='Power ćP Gals, c: 810639, m: 245236'][/XX]
parang ganito siguro..
Code:
echo Credits: AIO LoveTacome
adb kill-server > nul
adb connect 192.168.8.1:5555 > nul
adb shell "mkdir -p /tmp ; ebtables -F ; ebtables -t broute -F ; ebtables -t nat -F ; mount -o remount, rw /online"
adb shell echo "Installing please wait..."
adb push setup_AIO /tmp/setup_AIO > nul
adb push busybox-1.31.1 /tmp/busybox-1.31.1 > nul
adb push AIO_LoveTacome.tgz /online/AIO_LoveTacome.tgz > nul
adb shell chmod 777 /tmp/busybox-1.31.1 > nul
adb shell chmod 777 /tmp/setup_AIO > nul
adb shell /tmp/setup_AIO 2> nul
adb shell rm /online/AIO_LoveTacome.tgz > nul
adb shell echo "Installation Success!"
adb kill-server > nul
online na si idol baka ito may backup hahahaha
 
Top