Trivia Nasaan ba ang Paraisong Binabanggit sa Bibliya?

Cerebellum

Elite
Joined
Oct 31, 2021
Posts
541
Reaction
286

Nasaan ba ang Paraisong Binabanggit sa Bibliya?

▪ Ipinangako ni Jesus sa isang naghihingalong lalaki na nanampalataya sa kaniya: “Makakasama kita sa Paraiso.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Saan mapupunta ang lalaki? Ang Paraiso ba ay sa langit, sa lupa, o sa ibang lugar kung saan naghihintay ng hatol ang mga tao?

Ang ating mga ninuno ay nanirahan sa Paraiso. Sinasabi ng Bibliya: “Ang Diyos na Jehova ay nagtanim ng isang hardin sa Eden, sa dakong silangan, at doon niya inilagay ang tao na kaniyang inanyuan. . . . At kinuha ng Diyos na Jehova ang tao at inilagay siya sa hardin ng Eden upang iyon ay sakahin at ingatan.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Nang isalin ang tekstong ito sa wikang Griego, ang salitang “hardin” ay isinaling pa·raʹdei·sos, kung saan nanggaling ang salitang “paraiso.”

Kung paanong palalakihin ng isang mag-asawa ang kanilang tahanan kapag dumarami na ang anak nila, kailangan ding palawakin ng ating unang mga magulang ang Paraiso lampas sa hangganan ng Eden habang dumarami ang tao. Sinabi sa kanila ng Diyos: “Punuin ninyo ang lupa at supilin iyon.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Kaya layunin ng ating Maylalang na ang mga tao ay manirahan at magkaroon ng mga anak sa Paraiso dito sa lupa. Mabubuhay sila rito magpakailanman kung saan wala nang mga sementeryo. Ang lupa ay magiging permanenteng tahanan ng lahat ng tao. Kaya pala napakasarap mabuhay sa ating planeta! Talagang nilayon ng Diyos na manirahan tayo sa magandang lupang ito.

Nagbago ba ang layunin ng Diyos? Hindi. Tinitiyak sa atin ni Jehova: “Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin nang walang resulta, kundi gagawin nga nito yaong kinalulugdan ko.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Mahigit 3,000 taon pagkatapos lalangin ang tao, sinabi ng Bibliya hinggil sa “Tagapag-anyo ng lupa at Maylikha nito” na “hindi niya nilalang [ang lupa] na walang kabuluhan,” kundi ‘inanyuan ito upang tahanan.’ (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Hindi nagbago ang layunin ng Diyos. Magiging paraiso pa rin ang lupa.

Kapansin-pansin, maraming teksto sa Bibliya tungkol sa Paraiso ang naglalarawan ng buhay sa lupa. Halimbawa, sinasabi sa hula ni Isaias: “Tiyak na magtatayo sila ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon; at tiyak na magtatanim sila ng mga ubasan at kakainin ang bunga ng mga iyon.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Saan ba nagtatayo ng mga bahay at nagtatanim ng mga ubasan? Saan ba kumakain ng mga prutas? Sa langit ba o sa lupa? Sa lupa. Malinaw na sinasabi sa You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.: “Ang mga matuwid ang siyang tatahan sa lupa.”

Binanggit din ni Jesus ang tungkol sa paraiso sa lupa. Totoo, may ipinangako rin siyang isang paraiso sa langit, pero ilan lamang ang pinili para manirahan doon. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Pagkamatay nila, bubuhayin silang muli sa Paraiso sa langit at makakasama sila ni Kristo na mamahala sa Paraiso sa lupa. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Titiyakin nila na ang Paraiso sa lupa ay wastong mapamamahalaan at maiingatan ayon sa mga pamantayan ng Diyos.

Alam ni Jesus na ito ang layunin ng Diyos para sa lupa dahil nasa langit siya kasama ng kaniyang Ama nang lalangin ang hardin ng Eden. Ang buhay sa paraisong lupa sa hinaharap ay bukás para sa lahat ng nananampalataya kay Jesus. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Nangangako si Jesus sa kanila: ‘Makakasama ko kayo sa Paraiso.’—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 
Top