What's new

Kung Bakit Ka Makapagtitiwala sa mga Ebanghelyo ng Bibliya

Cerebellum

Established
Joined
Oct 31, 2021
Posts
489
Reaction
256

Kung Bakit Ka Makapagtitiwala sa mga Ebanghelyo ng Bibliya


Maraming mga tao sa ngayon ang nag-iisip na ang salita ng Diyos ay hindi mapagkakatiwalaan at hindi maaasahan. Isa sa mga binabatikos at kinukuwestiyon ng mga kritiko ng Bibliya ay ang aklat ng mga Ebanghelyo o ang apat na aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan [na mas kilala bilang Bagong Tipan], ito ay ang mga aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Iniisip nila ang nakikita nilang pagkakasalungatan daw ng mga aklat at kung totoo nga ba ang mga isinulat ng mga alagad ni Jesus. Sila ay naghihinala sa autentisidad ng mga aklat na ito. Kaya may mga tanong na bumabangon hinggil dito.

  • Paano natin nasabi na talaga ngang mapagkakatiwalaan ang mga aklat ng Ebanghelyo?
  • Ano ang sinasabi ng mga natuklasang manuskrito upang patunayan na totoo nga ang mga nakasulat dito?
  • Ano ang sinasabi ng mga historyador at ng kasaysayan hinggil sa pagiging katanggap-tanggap ng mga aklat na ito?
Ang pagsusuri at pagsasaalang-alang sa mga tanong na iyan ay makatutulong sa tapat-pusong mga tao na malaman ang katotohanan. Para sa higit pang mga impormasyon, puwede ninyong buksan ang link na nasa ibaba. Makatulong sana ang artikulong iyan upang maging lubusang kumbinsido ka sa mga aklat ng Bibliya na mga Ebanghelyo.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
 
Top