What's new

Karunungan ng Tao

Gentleman007

Elite
Joined
Sep 19, 2016
Posts
3,098
Reaction
5,528
Sa aklat ng Mga Kawikaan, ang karunungan ay binibigyang-katauhan bilang isang babaing nag-aanyaya sa mga tao na tanggapin ang kaniyang iniaalok. Ipinakikita ng mga ulat na ito at ng kaugnay na mga teksto na ang karunungan ay isang kombinasyon ng maraming bagay: kaalaman, pagkaunawa (understanding, na dito’y kabilang ang kaunawaan [discernment]), kakayahang mag-isip, karanasan, kasipagan, katalinuhan (sa Ingles, shrewdness; ang kabaligtaran ng pagiging labis na mapaniwalain o walang muwang [You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.]), at tamang pagpapasiya. Ngunit yamang ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos na Jehova (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.), higit pa sa ordinaryong karunungan ang nasasangkot sa nakahihigit na karunungang ito, at kasama dito ang pagsunod sa matataas na pamantayan, pagpapakita ng katuwiran at katapatan, at panghahawakan sa katotohanan. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Hindi lahat ng karunungan ay nakaaabot sa nakahihigit na karunungang ito.

Kailanman, ang karunungan ng tao ay hindi ganap, kundi may pasubali. Sa pamamagitan ng kaniyang sariling pagsisikap, maaaring magtamo ang tao ng limitadong karunungan, bagaman sa paanuman ay dapat niyang gamitin ang katalinuhang ipinagkaloob ng Diyos sa tao noong pasimula (binigyan din Niya ng ilang likas na karunungan kahit ang mga hayop [You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.]). Ang tao ay natututo mula sa pagmamasid at paggamit sa mga materyales ng paglalang ng Diyos. Ang karunungang iyon ay maaaring nagkakaiba-iba sa uri at lawak. Ang salitang Griego na so·phiʹa ay kadalasang ikinakapit sa kasanayan sa isang partikular na hanapbuhay o trabaho, sa kadalubhasaan at mahusay na pangangasiwa at pagpapasiya sa mga larangan ng pamahalaan at negosyo, o sa malawak na kaalaman sa isang partikular na larangan ng siyensiya o pananaliksik ng tao. Sa katulad na paraan, ang Hebreong chokh·mahʹ at cha·khamʹ ay ginagamit upang ilarawan ang ‘kadalubhasaan’ ng mga magdaragat at mga tagatapal ng barko (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.; ihambing ang You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) at ng mga manggagawa sa bato at sa kahoy (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.), gayundin ang karunungan at kadalubhasaan ng iba pang mga bihasang manggagawa, na ang ilan ay may mahusay na talento sa iba’t ibang uri ng kasanayan. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Maging ang dalubhasang mang-uukit ng imahen o manggagawa ng idolo ay inilalarawan sa pamamagitan ng gayong mga termino. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Ang tusong gawain sa pagnenegosyo ay isa ring anyo ng karunungan.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Maaaring makamit ng isa ang gayong uri ng karunungan kahit na siya ay walang espirituwal na karunungan na partikular na inirerekomenda ng Kasulatan. Gayunpaman, maaaring paghusayin ng espiritu ng Diyos ang ilan sa mga uring ito ng karunungan kapag ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagsasakatuparan ng kaniyang layunin. Pinakilos ng kaniyang espiritu yaong mga nagtayo ng tabernakulo at gumawa ng mga kasangkapan nito pati na yaong mga naghabi ng makasaserdoteng mga kasuutan, mga lalaki’t babae, anupat napuspos sila kapuwa ng ‘karunungan at unawa.’ Sa gayo’y hindi lamang nila naunawaan kung ano ang ninanais ipagawa at ang pamamaraan upang matapos ang gawain kundi naipamalas din nila ang talento, sining, imahinasyon, at pagpapasiya na kailangan upang makapagdisenyo at makalikha ng napakahusay na mga gawa.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 
Top