Help How To Fix Server IP / DNS Address Could Not Be Found

0x41414141

Established

ꜱᴀ ᴍɢᴀ ɴᴀᴋᴀ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ɴᴀ ɴᴀ ɴᴀᴡᴀʟᴀɴ ɴɢ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ꜱᴀ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ɴɪʟᴀ ᴘᴇʀᴏ ɢᴜᴍᴀɢᴀɴᴀ ɴᴀᴍᴀɴ ꜱᴀ ɪʙᴀɴɢ ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ᴛʜɪꜱ ᴍɪɢʜᴛ ʙᴇ ᴛʜᴇ ꜰɪx ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ꜰᴏʀ.​

🅷🅸🅽🅳🅸 🅺🅰🆈🅾 🅽🅰🅶 🅸🅸🆂🅰 🅺🅰🆂🅸 🅽🅰🆁🅰🅽🅰🆂🅰🅽 🅺🅾 🅽🅰🆁🅸🅽 🆈🅰🅽 🅰🅽🅳 🆃🅷🅸🆂 🅸🆂 🅷🅾🆆 🅸 🅵🅸🆇🅴🅳 🅼🅸🅽🅴.

𝗝𝘂𝘀𝘁 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗦𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗕𝗲𝗹𝗼𝘄 :

  • First Go To Control Panel > Network & Sharing Center > Change Adapter Settings

  • Find The Adapter That you are using whether it's Ethernet or Wifi Piliin niyo yung gamit ninyo.

  • Right Click It and Select Properties then Look for Internet Protocol 4 or IPV4 and Go To It's Properties

  • Change The "Obtain DNS server address automatically" To >>> "Use the following DNS server addresses"

Type The Following DNS Address PILI nalang Kayo:

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
  • After that normally gagana na ulit yung internet niyo pero pag hindi gumana you can try the additional steps below.

Click New Start Button Ninyo and Type CMD or The Command Prompt (NOTE: Run It As Administrator) Then Type The Following Code Below:

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
Please do know as well na if gumana na yung internet ninyo or nakaka connect na kayo sa mga websites using the steps above after you change the DNS. Then hindi niyo na kailangan sundan yung steps sa CMD. Pero if you'd like then nasasa inyo yun.
 
Last edited:
Top