Hiram Lang Ba ang Buhay? Ano ang Totoo Tungkol Dito?

Mind Palace

Elite
Joined
Sep 11, 2020
Posts
1,136
Reaction
321
Hiram lang ba ang buhay?

Maraming naniniwala na ang buhay ay hiram lang natin sa Diyos. Iniisip ng mga tao na anumang oras ay puwedeng bawiin ng Diyos ang buhay na ipinahiram niya sa atin. Naniniwala naman ang iba na ang buhay ay itinadhana. Ikinakatuwiran naman ng marami na ang kamatayan ay itinakda na ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Ano nga ba ang itinuturo ng Bibliya tungkol dito?

HIRAM NGA BA?


Buweno, ang buhay ay isang regalo. Isang regalo na hindi na kailanman babawiin ng Diyos.

Gawa 17:25
dahil siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay, hininga, at lahat ng bagay.
Apocalipsis 4:11
“O Jehova na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, dahil nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang.
Santiago 1:17
Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat perpektong regalo ay mula sa itaas, bumababa mula sa Ama ng mga liwanag sa langit; hindi siya nag-iiba o nagbabago gaya ng anino.

Isipin ito, kung ang buhay ay hiram lang, ibig sabihin, puwede itong bawiin anumang oras.

Pero, kasuwato ba ito ng pangunahing katangian ng Diyos na "pag-ibig"?

Naranasan mo na bang magbigay ng regalo sa anak mo?
Tiyak na bakas na bakas sa mukha ng iyong anak ang saya nang matanggap niya ang regalo mo. At malamang na masayang-masaya siya na mahawakan at magamit ang regalong ibinigay mo.

Pero, masasabi kayang maibigin at matalino ang isang magulang kung walang anu-ano ay kinuha na lang niya basta-basta ang regalo na ibinigay niya sa anak niya?

Tiyak na masasaktan ang damdamin ng iyong anak kapag nangyari iyan!

Sa katulad na paraan, ang buhay ay hindi isang bagay na basta na lang babawiin ng Diyos. Hindi hiram ang buhay. Regalo ito ng Diyos. Katunayan, ang kaisipan na "hiram lamang ang buhay" ay isa sa mga kasinungalingan na laganap sa sistemang ito ni Satanas na Diyablo, at kung minsan pa nga ay siya pang itinuturo ng mga relihiyon. Kaya sinisisi ng mga tao ang Diyos kapag namamatayan sila ng mahal nila sa buhay, kasi iniisip nila na binawi na ng Diyos ang buhay na ibinigay niya para sa mga tao. Napakasaklap nga!

Pero hindi ganoon ang itinuturo ng Bibliya.

Tanong: "Bakit sinasabi sa Eclesiastes 12:7 na ang 'hininga ng buhay ay babalik sa Diyos' kapag namatay ang isang tao? Ano po ang kahulugan nito?"


(Eclesiastes) Mangangaral 12:7
Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito.

Sinasabi ng Bibliya sa Genesis 2:7 kung paano nagkaroon ng buhay ang isang tao.

Genesis 2:7
Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay.

Oo, inilagay ng Diyos ang hininga ng buhay sa tao kung kaya ito nabuhay. Kaya, tanging ang Diyos lang ang may awtoridad na magbigay ng buhay. Kumusta naman sa mga namatay?

Sa kamatayan, ang hininga ng buhay ay nawawala. Sabi sa Eclesiastes 12:7, 'ang hininga ng buhay ay babalik sa Diyos na nagbigay nito.' Ibig sabihin, bumabalik sa Diyos ang awtoridad na magbigay ng buhay sa isang namatay na.

Paano ipinakikita ng Bibliya ang awtoridad ng Diyos na magbigay muli ng buhay sa isang namatay na?

Pansinin ang nangyari kay Jesus bago siya mamatay.

Lucas 23:46
At sumigaw si Jesus: “Ama, ipinagkakatiwala ko na ang buhay ko sa mga kamay mo.” Pagkasabi nito, namatay siya."

Sa isang kaparehong ulat, ganito naman ang sinabi:

Mateo 27:50
Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga.

Kaya, bago mamatay si Jesus, ipinagkatiwala niya ang kaniyang buhay sa Diyos na may kakayahang magbalik nito sa kaniya. Oo, ang buhay ni Jesus nang pagkakataong iyon ay nakadepende na sa Isa na may kakayahang magbigay ng buhay, walang iba kundi ang Diyos o ang kaniyang Ama na nasa langit. Makalipas ang tatlong araw, binuhay siyang muli ng Diyos.

Gawa 2:32
Binuhay-muli ng Diyos si Jesus, at saksi kaming lahat dito.

Ano ang punto?

Ang Diyos ang may awtoridad na magbigay ng hininga ng buhay at magbalik nito sa isang tao. HINDI NIYA ITO KINUKUHA O BINABAWI. Oo, ang buhay ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya, kung regalo niya ito sa atin, dapat tayong magsumikap na pahalagahan ito at ingatan.

[Katapusan ng Artikulo]

[Hindi layunin ng thread na ito na siraan ang paniniwala ng ibang relihiyon o siraan ang ibang relihiyon, o ang ibang mga tao. Ang layunin lamang ng thread na ito ay upang ipaliwanag ang itinuturo ng Bibliya. Kung ang turong ito ng Bibliya ay sumasalungat sa inyong paniniwala at sa turo ng inyong relihiyon, puwede ninyong suriin ang thread na ito at ikumpara ito sa inyong pinaniniwalaan. Hindi namin layunin na baguhin ang inyong paniniwala o kumbertihin kayo sa relihiyon namin. Ang aming layunin ay ang mangaral at magturo, at magpatotoo tungkol sa Kaharian ng Diyos, gaya ng maliwanag na sinabi ni Jesu-Kristo na gagawin ng kaniyang mga tagasunod bago dumating ang wakas. (Mateo 24:14)]
___


Para sa higit pang impormasyon, narito ang ilang artikulo na makakatulong sa iyo. I-click lamang ang mga link na iyan para malaman ang sagot sa mga tanong.

Nakatakda Na ba Kung Kailan Tayo Mamamatay?
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Bakit Namamatay ang mga Tao?
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Ano ang Nangyayari Kapag Namatay ang Isang Tao?
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
__

Ang inyong pag-unawa at pagrespeto sa mga Thread Starter, sa mga nagkokomento at sa mga nagtatanong ay lubos na pinahahalagahan.

"Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo." (Mateo 7:12)

Maraming salamat sa pagbabasa ng thread na ito!
 
Last edited:
Salamat sa pagtatanong 🙂

Sa Bibliya, ang mga anak ay sinasabing mga kaloob, o regalo, mula sa Diyos.

Awit 127:4
“Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayro'ng galak.”
Pero, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ang may gawa sa kanilang kapansanan o karamdaman.

Nang magkasala sina Adan at Eva, naipamana nila ang di-kasakdalan sa kanilang mga anak. Ang di-kasakdalan ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang isang tao ay nagkakasakit, tumatanda at namamatay.

Roma 5:12
Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.

Maihahalintulad ang di-kasakdalan [o, ang kasalanan], sa yupi ng "baking pan" or liyanera. Bawat tinapay na magagawa gamit ang baking pan ay magkakaroon din ng yupi.

Sa katulad na paraan, mula nang magkasala sina Adan at Eva, sila ay napasailalim ng sumpa ng kasalanan, o di-kasakdalan, kung saan, posible na silang magkasakit, tumanda, at kalaunan ay mamatay. Kaya, maging ang kanilang mga anak ay nadamay sa kanilang pagkakasala.

Totoo, posibleng sabihin nating hindi makatarungan na maging ang mga inosenteng bata ay nadamay sa pagkakasala ng ating unang magulang, pero, hindi ito nangangahulugan na gusto ng Diyos ang bagay na iyan.

Bago pa man magkasala sina Adan at Eva, nagbigay-babala na ang Diyos sa kanila. Kaya, doon pa lang, makikita nang ayaw ng Diyos na mapahamak sila at maging ang kanilang magiging mga anak.

Pero nang piliin nila Adan at Eva na suwayin ang utos ng Diyos, sila mismo ang pumili na magkaroon ng mga anak na may depekto at kapansanan, hindi ang Diyos.
 
Last edited by a moderator:
So in terms of life eh god only has the power to give it initially and to return it if necessary, ryt?? Wala sya power to take life tama ba pagkakaintindi ko??

Another tanong is why did jesus need to ipagkatiwala pa sa diyos ang buhay nea before he died?? Eh di ba kay god nmn mapupunta ang buhay na nawala?

Question din , ung mga buhay ng masasamang tao, mga di naniniwala kay god or sa maling god naniniwala eh kay god din na nabalik ang mga un when they die?
 
Salamat sa pagtatanong 🙂

Sa Bibliya, ang mga anak ay sinasabing mga kaloob, o regalo, mula sa Diyos.

Awit 127:4
“Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayro'ng galak.”
Pero, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ang may gawa sa kanilang kapansanan o karamdaman.

Nang magkasala sina Adan at Eva, naipamana nila ang di-kasakdalan sa kanilang mga anak. Ang di-kasakdalan ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang isang tao ay nagkakasakit, tumatanda at namamatay.

Roma 5:12
Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.

Maihahalintulad ang di-kasakdalan [o, ang kasalanan], sa yupi ng "baking pan" or liyanera. Bawat tinapay na magagawa gamit ang baking pan ay magkakaroon din ng yupi.

Sa katulad na paraan, mula nang magkasala sina Adan at Eva, sila ay napasailalim ng sumpa ng kasalanan, o di-kasakdalan, kung saan, posible na silang magkasakit, tumanda, at kalaunan ay mamatay. Kaya, maging ang kanilang mga anak ay nadamay sa kanilang pagkakasala.

Totoo, posibleng sabihin nating hindi makatarungan na maging ang mga inosenteng bata ay nadamay sa pagkakasala ng ating unang magulang, pero, hindi ito nangangahulugan na gusto ng Diyos ang bagay na iyan.

Bago pa man magkasala sina Adan at Eva, nagbigay-babala na ang Diyos sa kanila. Kaya, doon pa lang, makikita nang ayaw ng Diyos na mapahamak sila at maging ang kanilang magiging mga anak.

Pero nang piliin nila Adan at Eva na suwayin ang utos ng Diyos, sila mismo ang pumili na magkaroon ng mga anak na may depekto at kapansanan, hindi ang Diyos.
I dont see the point nung "kaloob ng diyos at pagpapalang may galak" when he knows na ung "kaloob at pagpapalang" iyon ay may kapansan or magdudusa lang nman.... Given na "lahat ay nagkasala at mamamatay" eh bakit parang extra hard pa na may kapansanan pa ung ipinanganak na yom tapos tatawagin pang kaloob at blessing and dpat magalak pa....

I also dont agree sa analogy mp bout sa "yuping baking pan"... Sure pag ganon lahat ng ipproduce ng pan na yon eh flawed...i think ang common flaw na un would be kamatayan... Pero ung ibat ibang kapansanan eh di nman lahat ganon ang napproduce mula sa "yuping baking pan". Nagpproduce din nmn ng normal na tao yun...
 
.i think ang common flaw na un would be kamatayan... Pero ung ibat ibang kapansanan eh di nman lahat ganon ang napproduce mula sa "yuping baking pan". Nagpproduce din nmn ng normal na tao yun...
Yung common flaw na sinasabi, yes, tama ka naman na "kamatayan" yung tinutukoy pero ang mas tama is yung "kasalanan", na siyang nagdudulot ng "kamatayan" .. Yung "kasalanan" na minana natin sa ating unang magulang, hindi ito yung "pagkilos ng salungat sa kung ano ang tama sa paningin ng Diyos" kasi kahit ang isa na hindi pa naipapanganak ay napapasailalim na ng kasalanan, kaya, yung "kasalanan" na iyan ay y'ong sumpa ng "hindi kasakdalan", pagiging imperfect, kung sa'n puwedeng ang isang tao ay magkasakit, tumanda at kalaunan ay mamatay ..

Tama ka din sa part na, hindi naman lahat ng naipoproduce ay may kapansanan .. But still, wala mang kapansanan ang isang tao, nandoon pa din yung "flaw", yung "kasalanan", yung imperfections sa mga tao, at walang isa man sa atin sa ngayon ang exempted sa kamatayan ..
 
Given na "lahat ay nagkasala at mamamatay" eh bakit parang extra hard pa na may kapansanan pa ung ipinanganak na yom tapos tatawagin pang kaloob at blessing and dpat magalak pa....
Kung hindi ka isang magulang at hindi mo pa nararansang magkaroon ng anak, marahil sa POV mo, hindi mo sila matatawag na "blessings" at hindi mo matatawag na isang "kagalakan" ang pagkakaroon ng anak ... Kung magulang ka't may anak ka na may kapansanan, and still, hindi mo sila itinuring na blessings at hindi mo ikinatuwa na isinilang pa sila, hindi ko alam kung anong uri ng magulang ka ..
 
Yung common flaw na sinasabi, yes, tama ka naman na "kamatayan" yung tinutukoy pero ang mas tama is yung "kasalanan", na siyang nagdudulot ng "kamatayan" .. Yung "kasalanan" na minana natin sa ating unang magulang, hindi ito yung "pagkilos ng salungat sa kung ano ang tama sa paningin ng Diyos" kasi kahit ang isa na hindi pa naipapanganak ay napapasailalim na ng kasalanan, kaya, yung "kasalanan" na iyan ay y'ong sumpa ng "hindi kasakdalan", pagiging imperfect, kung sa'n puwedeng ang isang tao ay magkasakit, tumanda at kalaunan ay mamatay ..

Tama ka din sa part na, hindi naman lahat ng naipoproduce ay may kapansanan .. But still, wala mang kapansanan ang isang tao, nandoon pa din yung "flaw", yung "kasalanan", yung imperfections sa mga tao, at walang isa man sa atin sa ngayon ang exempted sa kamatayan ..
So sang part jan papasok ung mga tao na pinanganak na may kapansanan?? Or ung mga batang di nabuhay sa sinapupunan pa lang?? Ung "kasalanan" ba ang nagdudulot ng kapansanan??
 
Kung hindi ka isang magulang at hindi mo pa nararansang magkaroon ng anak, marahil sa POV mo, hindi mo sila matatawag na "blessings" at hindi mo matatawag na isang "kagalakan" ang pagkakaroon ng anak ... Kung magulang ka't may anak ka na may kapansanan, and still, hindi mo sila itinuring na blessings at hindi mo ikinatuwa na isinilang pa sila, hindi ko alam kung anong uri ng magulang ka ..
I have 2 daughters and a son....

So kailangan ituring ko silang "blessings" para ikatuwa ko na isinilang sila?? My god...

Im happy and proud of my children... Kahit i almost lost my wife dun sa bunso ko eh im always happy na i have them.... obviously being an atheist eh i never see them as blessings from god. That doesnt mean na im not happy to have them..

Buti na lang na wala silang kapansanan... And even if they had one eh i will love them just the same ..walang diperensya kung may diperensya...

I almost lost ung middle child ko, my only boy, nung ilang mos pa lang sya... I forgot na ung tawag dun sa case nea but un ung bigla sya nagblue while we thought na tulog lang sya...

Nagkaroon kame ng anxiety nun kaya di agad nasundan na ung son ko...

Sa bunso ko nmn nung pinanganak sya nung 2016 eh nagkaron ng complications... She was in the NiCU for 2 weeks ..while ung wife ko had to undergo 4 surgeries... Ung mga eksena sa tv na nasa loob ng OR ung misis mo tapos lalabas ung doctor at tatawagin ka para may sabihing bad news... Ganong ganon ang nangyari saken... Sobrang dameng komplikasyon and na icu din sya ng isang linggo.. we were at the hospital for almost a month and spent almost 1mil non...

So i know how to appreciate the happiness of being a parent...regardless of the circumstance.

Now, back to my issue... Di mo ata nagets ng konte ung sinasabi ko.

Sabi nyo ang kapansanan eh dahil sa kasalanan ng tao... So how is it blessing sya ni god na dapat ikatuwa when god gave life to someone who will be suffering for the rest of his life???

Have you ever taken care of someone na may cancer?? Or mga batang walang limbs na kumakaen lang sila with their feet?? Or mga batang habang buhay ng bed ridden dahil sa kapansanan nila?? Mga batang bulag? Mga batang may down symdrome??

Sure pag nakikita mo sila na fighting to survive eh nakakainspire...makes us appreciate na tayo eh maayos at healthy...

Pero do those children deserve to be "happily blessed" with a life of suffering??

I value each and everyone's life...kasi nakikita ko un as one chance lang na mabuhay....

Yan ang punto ko about sa mga may kapansanan....

And another point din since where on the subject .. ung mga lives ng mga killers, rapist, and kung sino sino pang masasamang tao throughout history...blessing din ba na dapat ikagalak ang buhay ng mga taong yon??
 
Resulta pa din iyan ng pagsuway nila Adan at Eva .. Dahil mas sinunod nila ang pamamahala ni Satanas, sa halip na ang pamamahala ni Jehova .. Kaya, yung injustices at imbalances sa mga tao ay resulta ng pagsuway nina Adan at Eva .. Hindi po iyon kasalanan ng Diyos ..
 
Resulta pa din iyan ng pagsuway nila Adan at Eva .. Dahil mas sinunod nila ang pamamahala ni Satanas, sa halip na ang pamamahala ni Jehova .. Kaya, yung injustices at imbalances sa mga tao ay resulta ng pagsuway nina Adan at Eva .. Hindi po iyon kasalanan ng Diyos ..
So its god's blessing, pero not his doing... So its fair nga??
 
ung mga lives ng mga killers, rapist, and kung sino sino pang masasamang tao throughout history...blessing din ba na dapat ikagalak ang buhay ng mga taong yon??
Mayro'ng freewill ang bawat indibiduwal .. Hindi kasalanan ng Diyos kung ang isang tao ay maging killer, rapist, at iba pa ...
 
Ang buhay ng mga tao ay blessings mula sa Diyos .. but the way people decide for themselves, kung gustuhin nilang maging killers or rapist, etc., ay hindi ang Diyos ang may pananagutan po doon ..

Magkaiba po kasi ang buhay [life] ng isang tao sa pamumuhay [living] ng isang tao :)

Gets po?
 
Ang buhay ng mga tao ay blessings mula sa Diyos .. but the way people decide for themselves, kung gustuhin nilang maging killers or rapist, etc., ay hindi ang Diyos ang may pananagutan po doon ..

Magkaiba po kasi ang buhay [life] ng isang tao sa pamumuhay [living] ng isang tao :)

Gets po?
I know ung difference... And di ung ang point ko nman. Ang point ko is ung responsible sa pagbibigay ng buhay regardless of how people live it. So basically has the power to give or not give the blessing of life ryt?? What comes after eh wala na sya pake kasi nasa tao na ang "living" part.... Ryt?

Lahat ng nabuhay eh "blessed" ni god ryt? As long as someone has that life ba eh blessing pa din un from god?
 
Top