Help Engineering question

Solution
Kung ganyan po lods paano makakabuo ng 3 bays sa isang frame?

Plan-of-structural-models-with-a-4-bays-b-3-bays-and-c-2-bays-unit-m.png

Plan of structural models with (a) 4 bays, (b) 3 bays and (c) 2 bays (unit: m)
Top