What's new

Daily Bread (September 29 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,539
Reaction
4,278
" HUWAG MANINIRA NG KAPWA"
(KAWIKAAN 11:9)
9Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira,
ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa.
MAPAGpalang araw po muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa dila o bibig na siyang ginagamit natin sa pagsasalita at paghahatid ng impormasyon sa ating kapwa.. Ang dila ay maaaring magdulot ng kalakasan at pagpapala, , subalit maaari ding magwasak ng buhay at pagkatao ng ating kapwa. Ang buong Kapitulo 3 ng Santiago ay naglalaman ng tungkol sa kung paano natin kokontrolin ang ating dila.. sa talatang 2 ay ganito ang ating mababasa..( Santigo 3:2) "Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili", ...ayon sa talata lahat tayo ay nagkakamali, subalit binigyang diin na kahanga hanga ang isang taong hindi nagkakamali sa pamamagitan ng kanyang dila ang taong ganito ay ganap at marunong magpigil sa sarili... ang sabi ng (Kawikaan 13:3) "Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan.".. Ang pagsasalita sa maling panahon ay maaring magpahamak sa iyo, malimit nating naririnig yan sa mga pag iimbistiga... "ang anumang salitang lalabas sa bibig ng nasasakdal ay maaring gamiting ebidensiya laban sa kanya".. . kahit sa mga usapin natin sa pang araw araw na buhay ang salita natin ang ibinabalik sa atin ng ating kapwa... o di ba sinabi mo?! Kaninina lang ganito ang sinabi mo! .. gagamiting sandata ng iyong katalo ang sarili mong bibig.. may kasabihan nga ang matatanda, ang isda ay nasisilo sa kanyang sariling bibig... Kapag nasabi na mahirap na pong bawiin, kapag ang toothpaste ay napisil na natin at lumabas na sa lagayan, mahirap na pong ibalik uli iyon.. Kaya ingatan po natin ang ating dila, mahirap pong masadlak sa gulo dahil lamang sa ating pagsasalita o paghahatid ng balita na mali.Dahil sa karamihan ng suliranin ay nakapagsshare tayo sa iba ng ating mga problema, may mga kaibigan na mapagkakatiwalaan ngunit hindi lahat ay pwede nating pagkuwentuhan ng ating mga personal na buhay. (KAWIKAAN 18:6-8) .
6 Ang labi ng mangmang, bunga ay alitan,
at ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan.
7 Kanyang bibig, maghahatid sa sariling kasiraan;
kanyang labi nama'y isang bitag na kahuhulugan.
8 Ang tsismis ay másáráp pakinggan,
gustung-gusto ng lahat na pag-uusapan.... Kung minsan may mga hindi mapagpigil ng dila hindi matiis na di magkwento sa iba, atin atin lang wika.. E sa kakasalin ng kakasalin ng atin atin lang naging headline na sa buong baranggay kawawa naman ang taong nagtiwala sa atin tapos ay mailalako ang buhay dahil sa taong di mapagkakatiwalaan ng lihim.. Mapagkatiwalaan nawa tayo ng ating kapwa na humihingi sa iyo ng payo o naghinga sa iyo ng personal niyang suliranin.. ang pinakamainam ay tulungan natin siyang manalangin.. kaya nagconfess 'yon sa atin ay upang ipagpray natin siya at hindi para ikwento kung kanikanino ang kanyang buhay. Kung minsan dahil sa bigat ng ating dala at mga suliranin kailangan natin itong mairelease at maishare sa iba upang kahit paano ay gumaang ang ating pasanin, ngunit pinaalalahanan po tayo ng ating aralin na piliin natin ang taong mapagkakatiwalaan na maaari nating bahaginan ng ating mga problema..
Muli ang pagiingat at pagpapala ng Dios ay sumaating lahat ngayon at magpakaylanman, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top