What's new

Daily Bread (November 29 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,520
Reaction
4,157
." ANG SUSI NG TAGUMPAY"
(MATEO 6:33)
Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Dios at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo.
Mapagpalang araw po sa ating lahat, muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Wala naman sigurong tao na hindi nais maging matagumpay ang buhay. Lahat tayo nais nating maging matagumpay sa buhay na ito.
Subalit ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia na susi ng matagumpay na buhay?
Maraming tao na sinasabi ng marami na tagumpay sa buhay, marahil kung paguusapan ay yong estado sa buhay, at sa dami ng kayamanan at kabuhayan.
Malinaw po ang sinasabi ng ating talata, ang sabi po ay unahin natin ang mapabilang sa kaharian ng Dios. At pagsunod sa kalooban ng Dios. Ano po ang mangyayari kapag inuna natin ang Kanyang kaharian at pagsunod sa Kanyang kalooban? Ibibigay Niya lahat ng ating pangangailangan. Dahil ang Dios pag nagbigay sa mga anak Niya ng pagpapala kumpleto, walang kulang, hindi lang pangsalibutang ito, hindi lamang ang kagalakan at tagumpay ng mundong ito, kundi buong aspeto ng ating buhay, hanggang sa buhay na walang hanggan... Ang tagumpay na dulot ng sanlibutang ito at pang dito lang sa lupa. Ang tagumpay na ibinibigay ng Dios ay pang walang hanggan, kung uunahin natin ang Kaniyang kaharian at katwiran.
Mga magulang ko at kapatid huwag lamang pangsalibutan ito ang ating pakanasain na kaligayahan ng buhay... Nauubos ang oras natin sa paghahanap ng tagumpay sa Daigdig na ito... Ang dapat nating gawin ay ang sinasabi ng ating talata.. ".. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Dios at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo.
Sumaating lahat ang pagpapala ng Dios ngayon at magpakailanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top