What's new

Daily Bread (November 23 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,305
Reaction
4,003
1 Tesalonica 5:16-18
Mangagalak kayong lagi; Magsipanalangin kayong walang patid; Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng Salita ng Dios.
Ang pananalangin at pagpapasalamat sa Dios ay nagdudulot ng kagalakan. Payapa ang puso ng taong malapit sa presensiya ng Dios. Hindi rin basta magagapi ng mga bagyo ng buhay ang mga Anak ng Dios na laging dumudulog sa Dios. Hindi maitutumba ng bagyo ng buhay ang taong laging lumuluhod sa panalangin sa ating Dios na buhay. Ang kalooban ng Dios para sa Kanyang mga anak ayon sa ating talata ay nagagalak lagi, nananalanging walang patid at nagpapasalamat sa lahat ng bagay.. Mga magulang ko at kapatid, maging malapit nawa tayo sa puso at presensiya ng Dios dahil may puso tayong may kagalakan, mapanalanginin at mapagpasalamat...
Pagpalain po tayo ng Dios ngayon at magpakailanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

IMG_20211127_233025.pngPastor Ombie Lontoc
 

Attachments

Top