What's new

Daily Bread (May 5 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,465
Reaction
4,133
HUWAG MAGTATANGI NG TAO!!
(SANTIAGO 2:2-4)
2 Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit nang magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, 3 at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit nang magara at sinabi sa kanya, “Dito kayo maupo,” at sinabi naman ninyo sa mahirap, “Tumayo ka na lang diyan,” o kaya'y, “Sa sahig ka na lang umupo,” 4 nagtatangi na kayo at humahatol nang mali.
Isa sa inaayawan ng Diyos na gawin natin ay ang pagtatangi ng kapwa, o pangaapi sa kapwa.. Kaakibat kasi nito ang salitang deskriminasyon. Hindi dapat nagiging dahilan ang antas at kalagayan ng isang tao upang mawalang halaga sa lipunan. Una sa lahat ayaw ng Diyos na tayo ay nagtatangi, pangalawa walang taong matutuwa na siya ay madiscriminate o maapi o mamaliit ng kanyang kapwa. Tandaan natin na tayo ay may iisang pinanggalingan ng nilikha ng Diyos tayong lahat ay galing sa alabok. Magpasalamat tayo at mayroon tayo ng wala ang iba pero huwag natin itong gamitin para magmaliit ng kapwa ayaw yan ng Dios, dahil si Kristo man ay pinili ang pinakamababang kalagayan noong Siya ay magkatawang tao..
Glory to God!!


English Ver.DON'T DIFFERENTIATE PEOPLE !!
(JAMES 2: 2-4)
2 If there comes into your assembly a man with gold rings and fine clothes, and there also comes a poor man with rags, 3 and you take care of him who wears fine clothes and say to him, “Sit here. , ”And you say to the poor,“ Just stand there, ”or,“ Just sit on the floor, ”4 you are discriminating and judging wrong.
One of the things God does not want us to do is discrimination, or oppression of others. It is associated with the word discrimination. A person's level and condition should not cause him to lose value in society. First of all God does not want us to be discriminated against, secondly no one will be happy that he is discriminated against or oppressed or belittled by his fellow man. Let us remember that we have the same origin of God's creation we are all from the dust. Let us be thankful and we have nothing else but let us not use it to belittle others. God does not want that, because even Christ chose the lowest condition when He was incarnate.
Glory to God !!


Pastor Ombie Lontoc
 
Top