What's new

Daily Bread (June 28 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,540
Reaction
4,281
"HUWAG TUMIGIL SA PANGANGARAL NG MABUTING BALITA NG KALIGTASAN"
(Mga Taga-Roma 10:14-15)
"Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, “O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang Magandang Balita!”
May mga ilang katuruan ngayon na lumalabas na hindi na raw dapat mangaral ng Salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan, dahil alam na naman ng Diyos kung sino sino ang maliligtas.. Ako po ay sang-ayon na alam ng Diyos kung sino sino ang maliligtas, ang tanong lang ay alam ba ng ng mga taong ito na maliligtas sila? ... Kaya dapat pa rin tayong mangaral upang marinig nila ang Mabuting balita ng kaligtasan... Tulad ng sinasabi ng ating mga talata..( Mga Taga-Roma 10:14-15)
" Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, “O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang Magandang Balita!”
Isa pa ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, paano po sila magkakaroon ng pananampalataya kung hindi po sila makaririnig ng Magandang Balita ng Kaligtasang inihandog ng Panginoong Hesus.
(Mga Taga-Roma 10:17-18)
Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Cristo.
Mga kapatid huwag po tayong tumigil ng pangangaral tungkol kay Kristo upang mabatid ng mga nakatalaga sa kaligtasan ang Magandang Balita ng kaligtasan , ng sa ganoon sila din ay mangaral din sa iba. PURIHIN ANG DIYOS!

Pastor Ombie Lontoc
 
Top