Daily Bread (January 3 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,407
Reaction
4,112
"MAY DALAWANG TALIM"
(Hebreo 4: 12)
“Sapagka't ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak ng buto, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.”
Mapagpalang araw po mga kapatid..
Ang Salita ng Dios ay buhay, ito ay kumikilos at nagbabago ng buhay, hindi ito katulad ng ibang libro na naluluma, kumukupas at nililimot ng panahon. Sabi nga ng (Isaias 40:8)
"Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng ating Dios ay mananatili magpakaylanman". Ito din ay mabisa, bakit mabisa? Ito ay nakagagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, karamdamang pisikal, emosyonal at higit sa lahat ay sa karamdamang espiritwal. Matalas ang Salita ng Dios, higit kaysa alin mang tabak na may dalawang talim.. Nagtutuwid ito ng mga maling pananaw, at nagbabago ng buhay, kaya kapag nakikinig ang tao o nagbabasa ng Salita ng Dios at nasagi o natukoy ang ating mga kasalanan, nasasaktan po tayo, kailangang tanggapin dahil ang Salita ng Dios ay matalas, sumasagad sa puso at damdamin. Sabi ng ating talata ay "bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak ng buto, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.”
Kilala ng Salita ng Dios kung sino tayo, at batid din Niya ang lahat ng haka ng ating puso, anopa't walang aspeto ng buhay natin na hindi masasaliksik ng Salita ng Dios. Kaya naman mga kapatid magpatuwid tayo sa Salita ng Dios, kapag may pagtutuwid tayong nararanasan at makirot sa ating puso kapag naririnig natin at nababasa ang Salita ng Dios, ibig sabihin noon ay mahal ka ng Dios at nais Niyang sumunod ka sa Kanyang kalooban at kautusan. Huwag magmalaki kapag itinutuwid tayo ng Salita ng Dios, sa halip magpakumbababa tayo at tanggapin ang pagtutuwid nito sa atin. Humingi tayo ng tawad sa Dios at aminin ang ating mga kasalanan na itinutuwid ng Kanyang mga Salita.
Pagpalain po tayo ng Dios ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus, Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top