Daily Bread (December 29 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,419
Reaction
4,117
"ANO NGA BA ANG BAGO SA BAGONG TAON?
(JUAN 3:3)
"3 Sumagot si Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”
BAGONG taon bagong buhay, iyan ang bukambibig natin kada, magpapalit ang taon, kaniya kaniyang new years resolution,.. Di na magsusugal, di na magiinom, di na maninigarilyo at marami pang mga pangako at pagbabagong nais na gawin pagsapit ng bagong taon.. Sa una medyo napipigil ang sarili, pero pagsapit ng mga ilang araw pa lang balik ulit sa dating gawi.. Bakit po nag kakaganoon? Kasi po kung tayo lamang sa ating sariling pagsisikap hindi natin kayang baguhin ang ating sarili... Kailangan natin ang tulong ng Panginoong Hesus.. Tanging ang Dios lang ang nagbabago ng buhay.. Hindi tayo kayang baguhin ng simbahan, ng paaralan, ng lipunan, na ating mga magulang, kasintahan o kahit ng ating sarili, malibang isuko natin ang ating buhay kay Kristo at talikuran ang ating dating buhay saka lamang tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago.. Kaya nga ang sabi ng ating talata malibang ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Dios. Kailangang mabihisan tayo ng bagong pagkatao hindi na tayo kundi si Kristo na ang naghahari sa ating mga buhay... (2 Corinto 5:17) "Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago.".. Sabi ng talata ang sinumang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao at mga maling gawain, lumipas na iyon at ang buhay ay binago ng lubusan ng Dios. Sabi ni apostol Pablo sa (Galacia 2:20)" 20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin.".. Ang isang nag aangkin na siya ay born again na ay kinakailangang may binagong buhay, kung dating adik ngayon ay hindi na, kung babaero hindi na ngayon, kung mainitin ang ulo hindi na dahil binago na ni Kristo.. Lahat ng dating pagkatao ay babaguhin ng Dios... Sabi nga hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili kundi ang Panginoong Hesus na.. Gusto mo bang mabago ang iyong buhay? Hindi mo yan makukuha sa new years resolution, dahil si Hesus lang ang kayang magbago ng ating buhay.. Hindi lang basta pagbabago kundi kailangang ipinanganak na muli..
Ang pagpapala ng Dios ay sumaating lahat ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen

Pastor Ombie Lontoc
 
Top