Daily Bread (December 14 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,419
Reaction
4,117
" " AT ANG VERBO AY DIOS"
(JUAN 1:14)
Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya.
Mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Iba iba ang pakahulugan ng mga tao tungkol sa Pasko, masyado ng naging komersiyalismo ang Pasko, nalimutan nang ang pinakadiwa talaga ng Pasko ay ang Panginoong Hesus.
Ikaw kapatid paano mo ipinagdiriwang ang Pasko?
Dapat si Lord ang bida hindi tayo o sino pa man, dahil dahil kay Kristo kaya may Pasko..
Sa mata ng isang tunay na mananampalataya na binago ng Panginoong Hesus, , iba ang impact pag sinabing Christmas. Sa okasyong ito, bida si Lord. Wala nang iba. Hindi dito bida ang mga damit nating bago, ang bagong sapatos, bagong pera na tig-bebente at iba pa. Si Kristo ang rason ng okasyong ito.. ang reason ng season na ito. Siya ang Panginoong Hesus ay Dios na nagkatawang tao, at marami ang hindi ito lubos na nauunawaan.
Marami ang nagsasabi na birthday ngayon ng ating Panginoong Hesus, — pero alam ba nila kung sino at kung ano ang ginawa ni Lord?
Siya ay Dios na nagkatawang tao upang sagipin tayo at iligtas sa tiyak na kapahamakan... Ang kabutihan ng Panginoon sa atin ang makapagbabago sa atin. Isipin natin. Kay laki ng universe pero tayo ang pinuntahan ng Dios at nanirahan sa piling natin. Nilikha Niya tayo. pero nagkasala tayo. Patuloy ang paglapit ng Panginoon upang abutin ang tao. Hanggang ipinadala na Niya ang Messiah– ang Tagapagligtas ang Panginoon ng ating buhay. Napakabuti ng Dios... Siya ay tunay na mapagbiyaya at mapagmahal..
Mga magulang ko at kapatid, ang una’t pinakahigit na kahulugan at mensahe ng Pasko ay walang iba kundi ang Panginoon, ang Tagapagligtas na sumasa-atin. Emmanuel- God with us ang ating Panginoong Hesus.
Sumaating lahat ang tunay at diwa ng kahulugan ng Pasko sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top