What's new
  • Welcome to PHCorner forums. Take a moment to sign up and gain unlimited access and extra privileges that guests are not entitled to, such as: All that and more! Registration is quick, simple and absolutely free. Join our community today!

Catholico ba ang Tinutukoy sa Roma 1:25???

Dave457

Leecher
Joined
Jan 25, 2017
Messages
15
Reaction
10
Age
24
Apologetics 101.

Sa atin ba mga Catholico ito pumatungkol ang talata Roma 1:25.??


Ating Alamin . . .

1️⃣ Kung ating basahin ang Whole Context ng Roma 1:25 Malalaman natin yung Punto ni Apostol Pablo sa Roma 1:25 kung bakit nya ito sinabi at Malalaman din natin sino yung Pinopoint out nya Ating basahin.

📙Mga Taga-Roma 1:8-32
[8]Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig.
[9]Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin.
[10]Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo.
[11]Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo.
[12]Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos.
[13]Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil.
[14]May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang.
[15]Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita.
[16]Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego.
[17]Sapagkat ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”
[18]Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan.
[19]Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos.
[20]Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa.
[21]Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip.
[22]Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal.
[23]Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang.
[24]Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa.
[25]Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.
[26]Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan.
[27]Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa.
[28]Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam.
[29]Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa tsismis,
[30]mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang.
[31]Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa.
[32]Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon.

🔴Ok sa aking Point of View sa Whole Context, hinde tayong mga Catholico ang pinaptungkol dyan sa Talata, sapangkat ayun sa v20-23 binanggit ni Pablo ang paglikha ng Sanglibutan na kung saan meron mga tumalikod o tinalikuran at sumamba sa mga larawan, at tyaka yung mga Hayop sinamba rin. So kung ating ianalyst konti nuh. Ito ay Past Tense, dahil narin ayun sa kanyang sinabi sa taas siya ay nangaral sa mga bansang Gentil, alam naman natin na ang mga Gentil ay mga Pagans yan, na mga sumasamba sa Puno, Hayop, etc. .

🔴 Sa v25-26 tayo.

📙25]Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.
[26]Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan.


🔵 Kung ituloy natin ang pagbasa sa V26, at hinde lang sa v25, sinabi na hinyaan sila ng Dios, maliban na sila ay sumasamba sa larawan ng mga dios diosan, sila ay gumagawa ng mahahalay.

Ang tanong meron ba tayong ganitong Turo ayun sa v25-26 ng Roma 1? wla naman ahhh, bawal pa nga pa sa atin ang gumawa ng kahalayan ayun sa Turo ng ating Simbahan⛪🔷So ito ay Modus Operandi lamang ng mga Pastor/Pastora ng mga Born Again, Ministro ni Felix, Mangangawa at mga minions ni Soriano, etc. Upang iligaw ang mga inosenteng Catholico at gamitin yung talata sa Pagbintang, at sa panghikayat.

🔷Tayo kasing mga Catholico kung magbasa ay Whole Context, para malaman natin yung nais na iparating ng Author, hinde tayo Tulad ng mga Sekta Putol-putol kung magbasa at bigyan ng maling interpretation, kaya nga kung napapansin Nyo Tuwing mag attend tayo ng Mass yung Readings ay buo hinde Putol+ Connect umaayon tayo sa whole Context.
20200909_185003.jpg20200909_185003.jpg
 

Attachments

Funny fact before roman turns to christianity they slaughter and killed millions of Christians during their time and today they are the ruler of Christianity...
 
W
D mo ba ma gets that the muslim and Christian war your talking is about muslim and roman Catholic Christians fighting each other
Pero d lahat ng Christians is under roman Catholic
It was never been a war between Christians and muslim it was a war between the muslim empire and the roman empire
 
Si pablo na isang romanong herodian
Roma16:11
Batiin ninyo si Herodion na aking kamaganak. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon.

Gawa22:25-29
25 Nang iginagapos na nila siya ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa pinunong-kapitang nakatayo sa malapit: Matuwid ba para sa iyo na hagupitin ang isang taong taga-Roma na hindi pa nahahatulan?

26 Nang marinig ito ng kapitan, naparoon siya sa pinunong-kapitan. Ipinag-bigay alam niya na sinasabi: Mag-ingat ka sa gagawin mo? Ito ay sapagkat ang lalaking ito ay taga-Roma.

27 Lumapit ang pinunong-kapitan at sinabi sa kaniya: Sabihin mo sa akin, ikaw ba ay taga-Roma?

Sinabi niya: Oo.

28 Sumagot ang pinunong-kapitan: Binili ko ng malaking halaga ang pagkamamamayang ito.

Sinabi ni Pablo: Ako ay ipinanganak na gayon.

29 Agad na lumayo sa kaniya ang mga magsisiyasat sana sa kaniya. Ang pinunong-kapitan ay natakot din naman nang malaman na siya ay taga-Roma at sa dahilang siya ang nagpagapos kay Pablo.
Isang pariseo
Gawa26:5
Napagkikilala nila mula pa nang una, kung ibig nilang sumaksi, na alinsunod sa pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon ay nabuhay akong isang Fariseo.
Filipos 3:4-5
4Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip ninuman na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. 5Ako'y tinuli nang ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa Kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo.

Lahi ng mga ulopong
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena, at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya: datapuwa't dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Kayong mga tagaakay na bulag na inyong sinasala ang lamok, at nilulunok ninyo ang kamelyo!

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpapaimbabaw! sapagka't inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapuwa't sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Ikaw bulag na Fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan, upang luminis naman ang kaniyang labas.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuwa't sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Gayon din naman kayo, sa labas ay nangagaanyong matuwid sa mga tao, datapuwa't sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta, at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga matuwid, You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At sinasabi ninyo, Kung kami sana ang nangabubuhay nang mga kaarawan ng aming mga magulang disi'y hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Kaya't kayo'y nangagpapatotoo sa inyong sarili, na kayo'y mga anak niyaong mga nagsipatay ng mga propeta. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mangakawawala kayo sa kahatulan sa impierno?

Mapanlinlang
1cor4:14-16A


You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 1 Mga Taga-Corinto 4 You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.


You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Sapagka't bagaman mangagkaroon kayo ng sampung libong mga guro kay Cristo, ay wala nga kayong maraming mga ama; sapagka't kay Cristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng evangelio. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.Ipinamamanhik ko nga sa inyo, na kayo'y maging mga tagatulad sa akin.
(Nagpapatawag ng father/vicar pamilyar ba kau at iniaangat ang sarili bilang ama)
Anu ang kanyang isisilang alangan naman tupa!?

2pedro 3:15-17

15 Inyong ariin na ang pagtitiis ng ating Panginoon ay kaligtasan. Ito rin ang isinulat sa inyo ng minamahal na kapatid nating si Pablo ayon sa karunungang kaloob sa kaniya. 16 Gayundin naman sa lahat ng kaniyang sulat, sinasalita niya ang mga bagay na ito. Ilan sa mga ito ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga hindi naturuan at hindi matatag. Ganito rin ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan sa ikapapahamak ng kanilang sarili.

17 Kaya nga, kayo mga minamahal, dahil alam na ninyo ang mga bagay na ito noon pa, mag-ingat kayo baka kayo mahulog sa inyong matatag na kalalagayan at mailigaw ng kamalian ng mga walang pagkilala sa kautusan ng Diyos.

Nagwarning si peter tungkol sa sulat ni pablo ang dahilan:
1 mahirap unawain
2 ginagamit ng nanlilinlang

Sinu ang gumagamit ? - syimpre una na si pablo at sinu sino pa kaya !?

Follow your leader


 
Comment

stredaleve

Established
uhm maay punto ka po kaso when you said na ito ay modus operandi lamang ng mga born again inc and so on

na realized ko that you are just decieving your ownself medyo naawa tuloy ako na hindi mo makita

kasi po nakasulat na parang binulag daw kayo ng Diyos para hindi niyo makita ang katotohanan lahat daw po ng sumamba sa rebulto or something like that binulag ng Diyos

pero hindi ganito yung pagkakasabi niya nakalimutan ko kasi kung saan banda yung verse

dati naguguluhan din ako sa bible verses pero sa dami ng nagdadasal para sakin feel ko parang gumaling yung pagkakaintindi ko sa bible nag level up parang weirdly good
 
Comment
Sinu sa palagay mu ang nabubulagan
Saan nah napunta ang intelehensya mu kung naiintindihan mu ang biblia ?
At yung tungkol sa na feel mu na parang gumaling kah kamo sa pagintindi ng bible eh parang weirdly good !
Hahah kakatawa ka naman kasi sariling opinyon mu lang yan',,,
Isang pantasya

Ganyan ba ang inspired ng holy spirit
1crinto 7:
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Nguni't lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking akala: at iniisip ko na ako'y may Espiritu rin naman ng DIYOS.

gising po sinu kaya ang kaawa-awa?
 
Comment

Online statistics

Members online
1,565
Guests online
2,160
Total visitors
3,725

Forum statistics

Threads
829,388
Messages
16,408,709
Members
1,446,064
Top