Trivia Ano ang Pananaw ng mga Saksi ni Jehova sa Edukasyon?

Gentleman007

Elite
Joined
Sep 19, 2016
Posts
3,096
Reaction
5,280
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Ang aming pananaw tungkol sa edukasyon ay ibinabatay namin sa mga simulain sa Bibliya. Sinusunod ng bawat Saksi ang kaniyang konsensiyang sinanay sa Bibliya para sundin ang makadiyos na mga simulain gaya ng nasa ibaba. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Mahalaga ang edukasyon​

Ang edukasyon ay tumutulong sa isa na magkaroon ng ‘karunungan at kakayahang mag-isip,’ mga katangian na talagang pinahahalagahan ng Bibliya. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Isa pa, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod na ituro ang mga bagay na iniutos niya. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Kaya pinasisigla at tinutulungan namin ang mga kapatid na magkaroon ng balanseng edukasyon, kasama rito ang kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat, at pakikipag-usap, You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. pati na ang kaalaman tungkol sa ibang relihiyon at kultura.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Nakikita ng mga gobyerno ang kahalagahan ng edukasyon, at karaniwan na, hinihilingan nila ang mga kabataan na pumasok sa elementary at high school. Sinusunod namin ang mga batas na iyon na kaayon ng utos na: “Ang bawat tao ay dapat magpasakop sa nakatataas na mga awtoridad,” o gobyerno. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Isa pa, pinasisigla namin ang aming mga anak na mag-aral nang mabuti. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Gaya ng sinasabi ng Salita ng Diyos: “Anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now., Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.
Ang edukasyon ay tumutulong sa amin na maglaan para sa pamilya. Ayon sa Bibliya, “Kung ang sinuman ay hindi naglalaan sa mga nasa pangangalaga niya, lalo na sa mga miyembro ng pamilya niya, itinakwil na niya ang pananampalataya at mas masahol pa sa walang pananampalataya.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Nakatutulong sa amin ang sekular na edukasyon para masunod ang utos ng Diyos na suportahan ang aming pamilya. Sinasabi ng The World Book Encyclopedia na ang isang mahalagang layunin ng edukasyon ay “tulungan ang mga tao na maging kapaki-pakinabang na mga miyembro ng lipunan . . . mga manggagawa para sa ekonomiya.” Ang isang taong may kasanayan at edukado ay mas handa at maaasahang makapaglalaan sa kaniyang pamilya kaysa sa isa na walang kasanayan at hindi nakapag-aral.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Inihahanda rin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pagiging adulto. Dahil dito, napakahalaga ng edukasyon. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Pinasisigla namin ang mga magulang na pag-aralin ang kanilang mga anak kahit nakatira sila sa lugar na hindi libre ang pag-aaral, mahirap makakuha ng edukasyon, o hindi ito kaayon ng kanilang kultura. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Nagbibigay rin kami ng praktikal na mga mungkahi kung paano makatutulong ang mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Dapat na timbang ang pananaw sa edukasyon​

Maingat naming sinusuri ang mga mapagpipiliang sekular na edukasyon. Sinasabi ng Bibliya: “Pinaniniwalaan ng walang karanasan ang lahat ng naririnig niya, pero pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Sinusunod namin ang simulaing ito sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa mga mapagpipiliang karagdagang edukasyon at ang gastos at kahalagahan nito. Halimbawa, ang vocational training ay kadalasang hindi nangangailangan ng mahabang panahon at magagamit ito agad.
Mas mahalaga ang espirituwal na edukasyon kaysa sa sekular na edukasyon. Di-gaya ng sekular na edukasyon, ang salig-Bibliyang espirituwal na edukasyon ay nagbibigay ng nagliligtas-buhay na kaalaman ng Diyos. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Nagtuturo din ito ng mga pamantayang moral—“kung ano ang matuwid, makatarungan, at patas, ang landas ng kabutihan.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Si apostol Pablo ay nakapag-aral sa maituturing na makabagong unibersidad, pero kinilala niya ang “nakahihigit na halaga ng kaalaman tungkol kay Kristo Jesus.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Marami ring Saksi ni Jehova ngayon ang tumanggap ng mataas na sekular na edukasyon, pero naniniwala sila na mas mahalaga ang kanilang espirituwal na edukasyon. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
Ang espirituwal na edukasyon ay nagtuturo ng mabubuting katangian

Ang mataas na edukasyon ay puwedeng pagmulan ng moral at espirituwal na mga panganib​

Sinasabi ng isang kawikaan sa Bibliya: “Nakikita ng matalino ang panganib at nagtatago.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Para sa mga Saksi ni Jehova, ang kapaligiran sa ilang unibersidad o kolehiyo ay puwedeng pagmulan ng moral at espirituwal na mga panganib. Kaya naman, pinipili ng maraming Saksi na huwag ilagay ang sarili nila o ang kanilang mga anak sa gayong sitwasyon. Naniniwala silang karaniwan nang itinataguyod sa mga unibersidad o kolehiyo ang mga maling ideya gaya ng sumusunod:
 • Maling akala: Ang pera ay nagbibigay ng kaligayahan at seguridad
  Kadalasang sinasabi na para kumita nang malaki, dapat mataas ang pinag-aralan mo, kaya dumarami ang mga estudyanteng nag-aaral sa unibersidad pangunahin nang para magkaroon ng trabahong mataas ang sahod. Umaasa naman ang ilan na ang pera ay magbibigay sa kanila ng kaligayahan at seguridad, pero sinasabi ng Bibliya na walang kabuluhan ang gayong kaisipan. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Mas mahalaga, itinuturo din ng Bibliya na “ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang bagay” at kadalasang nauuwi sa kawalan ng pananampalataya. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Sinisikap ng mga Saksi ni Jehova na huwag malinlang ng “mapandayang kapangyarihan ng kayamanan.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 • Maling akala: Kailangan mong kumuha ng mataas na edukasyon para tumaas ang tingin sa iyo ng iba
  Halimbawa, ganito ang isinulat ni Nika Gilauri, dating punong ministro ng Georgia, tungkol sa karaniwang pananaw ng mga tao sa kanilang bansa: “Ang isang degree sa unibersidad ay parang isang status symbol sa Georgia. . . . [Noon,] isang kahihiyan sa pamilya ang kabataang walang degree.” You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Kabaligtaran nito, nagbababala ang Bibliya laban sa paghahangad ng katanyagan sa sanlibutang ito. Sinabi ni Jesus sa mga lider ng relihiyon noong panahon niya na naghahangad ng kaluwalhatian: “Tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa’t isa . . . , kaya paano kayo maniniwala?” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Itinataguyod sa ilang unibersidad ang ganitong mapagmataas na saloobin na kinapopootan ng Diyos.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 • Maling akala: Ang bawat tao ang dapat na magtakda ng sarili niyang pamantayan ng tama at mali
  Tinatanggap ng mga Saksi ni Jehova ang mga pamantayan ng Diyos ng tama at mali. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Pero ayon sa isang artikulong inilathala sa Journal of ******* and Drug Education, maraming estudyante ang “nagdedesisyon nang salungat sa alam nilang tama at mali” dahil sa panggigipit ng mga kasama sa unibersidad. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Kaayon ito ng simulain sa Bibliya: “Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Sa mga unibersidad, karaniwan na lang at itinataguyod pa nga ang mga gawaing hinahatulan ng Diyos, gaya ng paglalasing, paggamit ng droga, at pagse-*** nang di-kasal.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 • Maling akala: Ang mataas na edukasyon ang pinakaepektibong paraan para baguhin ang mundo
  Kinikilala namin na marami ang kumukuha ng mataas na edukasyon, hindi para yumaman, maging tanyag, o masiyahan sa bawal na kaluguran, kundi para mapabuti ang kanilang sarili at baguhin ang mundo. Mararangal na tunguhin iyan, pero ibang paraan ang pinipili ng mga Saksi ni Jehova. Gaya ni Jesus, umaasa kami sa Kaharian ng Diyos bilang ang tanging pag-asa para sa mas magandang daigdig. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Pero hindi lang namin basta hinihintay na lutasin ng Kaharian ang mga problema sa mundo. Sa halip, gaya ni Jesus, ibinabahagi namin ang ‘mabuting balita tungkol sa Kaharian’ sa buong lupa at tinutulungan ang libo-libong tao na baguhin ang kanilang buhay. You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

May mga Sunday school ba ang mga Saksi ni Jehova?​

Wala. Hindi namin inihihiwalay ang mga bata sa pagtuturo ng relihiyon. Ipinapakita sa Bibliya na gusto ng Diyos na sumamba sa kaniya ang mga tao nang sama-sama anuman ang kanilang edad. Halimbawa, iniutos ng Diyos sa mga Israelita: “Tipunin ninyo ang bayan, ang mga lalaki, babae, bata, at dayuhang naninirahan sa mga lunsod ninyo, para makapakinig sila at matuto tungkol sa Diyos ninyong si Jehova at matakot sa kaniya at sa gayon ay sundin nilang mabuti ang lahat ng salita sa Kautusang ito.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Sinusunod namin ang parisang ito sa aming mga pulong sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga pamilya na maupong magkakasama. Alam ng mga magulang ang naririnig ng kanilang mga anak, at tumutulong ito sa kanila na magampanan ang kanilang pananagutang turuan ang kanilang mga anak tungkol sa Diyos.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
 

Attachments

Top