What's new

Ang Bibliya | Mula Pasimula Hanggang sa Wakas [Part 1]

Cerebellum

Elite
Joined
Oct 31, 2021
Posts
681
Reaction
371
Sa artikulong ito, ipaliliwanag at ipakikita ang agos ng panahon mula sa pasimula ng paglalang hanggang sa kasalukuyan, at hanggang sa kung ano ang mga gagawin ng Diyos sa hinaharap. Ang mga impormasyong ito ay kapuwa galing sa Bibliya, sa sekular na kasaysayan, sa mga siyentipikong pag-aaral, at sa sekular na mga reperensiyang sumusuporta sa mga katotohanang nakasulat sa Bibliya.

PAALALA:
Pansinin na sa mga impormasyong ilalahad mula dito, maraming tao ang magbibigay ng kanilang sariling opinyon at mga hinuha tungkol sa sinasabi ng Bibliya. Kung nais mong maunawaan ng lubos ang agos ng panahon at maunawaan ang sinasabi ng Bibliya, huwag mong hayaang magambala ka ng iba't-ibang mga ideya na mababasa mo sa mga komento dito, na mula sa mga taong hindi naman lubos na nakakaunawa sa salita ng Diyos, o hindi pa nga naniniwala sa Bibliya, at hindi naman talaga naglilingkod sa tunay na Diyos.

Bilang pasimula, narito ang mga impormasyong tumutulong sa atin na maunawaan ang pinakasimula ng lahat—ang Paglalang ng Diyos.

ANG PAGLALANG NG DIYOS

Unang nilikha ng Diyos si Jesus. Ginamit ng Diyos si Jesus upang gawin ang lahat ng iba pang mga bagay kapuwa sa langit at sa lupa.

Juan 1:1
Sa pasimula ay umiral ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay isang diyos.
Col. 3:15-17
Siya ang larawan ng di-nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang; dahil sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng iba pang bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at di-nakikita, mga trono man, pamamahala, gobyerno, o awtoridad. Ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kaniya. Gayundin, siya ang nauna sa lahat ng iba pang bagay, at sa pamamagitan niya, ang lahat ng iba pang bagay ay nilikha.
Puwede mong buksan ang mga link na nasa ibaba upang malaman kung bakit isinalin sa NWT Bible ang salitang 'lahat ng iba pang bagay' sa halip na 'lahat ng bagay' na salin sa karamihan ng bersiyon ng Bibliya sa ngayon sa tekstong ito ng Colosas 1:16.​
> You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
> You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Jesus.jpg


Sa mahabang yugto ng panahong ito, sa pamamagitan ni Jesus ay nilikha ng Diyos ang langit, kasama na ang mga nakatira roon, at ang lahat ng iba pang mga bagay.

Pagkatapos ay pinasimulan ng Diyos na lalangin ang uniberso. Sinimulan niyang likhain ang mga elementong napakahalaga upang makabuo ng buhay, ng mga planeta at mga puwersa na makatutulong upang malikha ang uniberso at upang maging lubusang nasa ayos ito.

Universe.jpg


Ayon sa isang pagtantiya ng mga siyentipiko gamit ang mga makabagong instrumento sa pagtaya kung gaano na katagal umiiral ang uniberso, tinatayang nasa bilyung-bilyong mga taon ng nag-eexist ang universe. May mga nagsasabing nasa 10 Billion Years na ito at may ilan namang nagsasabing mas matagal pa.

Genesis 1:1
Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa.
Apoc. 4:11
“O Jehova na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, dahil nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang.”

Ang Diyos, bilang Maylalang, ay naglagay din ng mga batas sa kalikasan, mga puwersang tumutulong sa uniberso upang mapanatili nito ang isang napakahusay na pagkakaayos.

Job 38:33
Alam mo ba ang mga batas ng langit, O maipatutupad mo ba sa lupa ang mga ito?
Jeremias 31:35
Ito ang sinabi ni Jehova, Ang nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon, Ng mga batas ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi, Ang kumokontrol sa dagat at nagpapalakas ng mga alon nito, Na ang pangalan ay Jehova ng mga hukbo.

Ano ang sinasabi ng mga kilalang tao hinggil sa di-nakikitang batas na ito sa kalikasan?

Buweno, ang kinikilalang pinakamaagang bumanggit sa pisikal na mga batas maliban sa Bibliya ay si Pythagoras, na naniniwalang maipaliliwanag ang paggalaw ng mga bagay sa uniberso sa pamamagitan ng mga kalkulasyon sa matematika. Dalawang libong taon pagkalipas nito, napatunayan sa wakas nina Galileo, Kepler, at Newton na ang materya ay inuugitan ng lohikal na mga batas na batay sa katuwiran.

Job, Pythagoras, Galileo, Kepler and Newton.jpg


Ang pinakamaagang pagbanggit sa likas na batas sa Bibliya ay nasa aklat ng Job. Noong mga 1600 B.C.E., tinanong ng Diyos si Job: “Nalalaman mo ba ang mga batas ng langit?” (Job 38:33) Isinulat noong ikapitong siglo B.C.E., tinawag ng aklat ni Jeremias si Jehova bilang Maylalang ng “mga batas ng buwan at ng mga bituin” at “mga batas ng langit at lupa.” (Jeremias 31:35; 33:25)

Dahil sa mga pangungusap na ito, ganito ang sinabi ng komentarista sa Bibliya na si G. Rawlinson: “Ang pagiging laganap ng batas sa pangkalahatan sa pisikal na daigdig ay mariing pinagtitibay ng modernong siyensiya kung paanong mariin din itong pinagtibay ng mga manunulat ng Bibliya.”

Kung ang reperensiya natin ay ang panahon ng pagsulat ni Pythagoras ng kaniyang konsepto, nauna nang mga isang libong taon ang pagbanggit ni Job kaysa rito.

Ano ang ipinapakita nito?

Na hindi maitatangging ang uniberso ay nilikha ng isang nakapahusay na Disenyador—ang Diyos, na ang personal na pangalan ay Jehova.

Pagkatapos ng mga bagay na ito, sa isang hindi tiyak na haba ng panahon, inihanda ng Diyos ang isang natatanging planeta na maituturing bilang obra maestra niya — ang Planetang Lupa, kung saan niya ilalagay ang kaniyang espesyal na mga nilalang — ang mga tao.

Sa susunod na mga thread, malalaman naman natin kung ano na ang sunod na ginawa ng Diyos. Basahin ang susunod pang mga thread upang maunawaan mo ng lubusan kung nasaan na tayo sa agos ng panahon.

Para sa higit pang mga pagtalakay tungkol sa Paglalang at sa pinagmulan ng buhay, narito ang Ilang link ng mga video at artikulo na makatutulong sa iyo:

PANINIWALA SA PINAGMULAN NG BUHAY [Videos and Articles] | You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

SAAN NAGMULA ANG BUHAY [I-download ang brosyur] | You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

ANG SINASABI NG IBANG KABATAAN - PANINIWALA SA DIYOS [Videos] | You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

BASAHIN ANG BROSYUR NA The Origin of Life - Five Questions Worth Asking | You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Review:

1. Nilikha ng Diyos na Jehova ang lahat ng bagay kapuwa sa langit at sa lupa. Ginamit niya si Jesus upang gawin nito ang iba pang mga bagay sa langit at sa lupa.
2. Naglagay ang Diyos ng mga batas, isang di-nakikitang mga puwersa sa kalikasan upang mapanatili ang mahusay na pagkakaayos ng mga ito.
3. Kasabay ng paglikha ng Diyos sa uniberso, unti-unting inihanda ng Diyos ang Planetang Lupa upang maging permanenteng tirahan ng mga tao.
 

Attachments

Last edited:
Asan ang pasimula at paglikha jan wala naman at wala naman kung paano lalangin ang sansinukob

Nasa panahon na tayo sa tinawag tinipon at pinili
 
Top