tab s3

  1. K

    Help Samsung Galaxy Tab S3 issue

    I have a Samsung Galaxy Tab S3 na ayaw mag power on. Medyo bugbog sa gamit yung tablet dahil sa work. Madalas naka charge and minsan ginagamit sya kahit charging. I was able to try the methods na sinasabi sa google like yung pag press ng power and volume down button ng more than 7 seconds, etc...
Top