ssd space

  1. X

    SSD requirement (ideal available remaining/unused GB kailangan para normal running ng PC)

    I already upgraded to 120GB SSD and 1have 2 pcs 1 TB HD. Bakit nag hahang? pwede ba mag install ng Application sa other drive instead of sa 120 na GB para hindi mapuno?
Top