smart 4g error

  1. L

    Anung ng yari kay smart pahirapan mag 4g

    Sakin Lang ba? O nararanasan nio rin. Mga master pa ayos nman po..
Top