smallmind

  1. C

    You Must Love Yourself First

    Gaano man natin kagusto o kamahal ang isang tao o ang ibang tao, kung napapabayaan naman natin ang ating sarili sa ibang mga aspekto ng ating buhay, hindi rin maganda ang magiging resulta at epekto nito sa atin at sa iba. Huwag hayaang mas mangibabaw ang damdamin mo kaysa sa iniisip mo. Tulungan...
Top