smadav pro antivirus

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. I

    Closed Smadav blacklist

    Sa mga na blablacklist ang SmadAV. Follow nyo lang po. Maganda po kasi talaga gamitin ang SmadAV kasi mababa lang sa memory ang ginagamit. Disable your SmadAV, right click on the system tray icon smadav (bottom right corner) and then click Exit Sign in to system C as shown below: C: \ Windows...
Top