shift

  1. S

    Gameboy Opening gba file in Virtual Boy Advance

    Steps on how to configure Visual Boy Advance and to open gba files.First - Download muna kayo ng gba roms. Pili lang kayo sa mga sites na to. Pwede din kayo sa ibang sites basta siguraduhin nyo lang na English or may (U) or (UE) or (US) ang version nya at di (J) (kung marunong at...
Top