regsvr.exe

  1. H

    Regsvr.exe virus

    Guys, pano to ma remove si "regsvr.exe" at "New Folder .exe"... kahit na delete ko bumabalik... at kung lilipat naman ako ng files, ginagawa niyang shortcut...
Top