plato

  1. L

    Help Plato ( Yung laro hindi yung pinagkakainan)

    Sinong naglalaro dito sa Plato? Laro tayo hahahahahahhaha gawa tayo group pag marami naglalaro sa plato hahahaha
  2. F

    Poems My favorite quote of plato

    just want to share my favorite quote of plato as this is what i think has relevance these days...
Top