paano na

  1. S

    Paano kung not

    Paano kaya natin mapasok Wifi Homedsl lalo kung hindi na default ang password at Wps pin nito?
Top