om 4.2 handler

  1. J

    Help Sa mga may alam pasok!

    Help kung Ano yung magandang ilagay dun sa OM handler yung default. Pa tut naman po
  2. B

    Globe Nokiac6 om 4.2 setting

    help nman nokia C6 om 4.2 handler setting. .
Top