nikto cod

 1. N

  Tools CODM SEASON 10 CONFIG | 60FPS

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 2. N

  Tools CONFIG POTATO GRAPHIC 60FPS SEASON 8 | CODM BR/MP

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 3. N

  Tools SEASON 8 CODM CONFIG | EXTREME 60FPS BR/MP

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 4. N

  Tools CODM REDUCE FPS DROP | CONFIG FIX LAGS UPDATE

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 5. N

  Tools CODM CONFIG | CONFIG ANTI LAG POTATO GRAPHIC UPDATE

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 6. N

  Tools CODM CONFIG | ULTRA LOW SEASON 7

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 7. N

  Tools SEASON 7 CODM CONFIG | FIX LAGS LOW END DEVICE

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 8. N

  Tools SEASON 7 CODM CONFIG | FIX LAGS ULTRA POTATO GRAPHIC

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 9. N

  Tools SEASON 7 CONFIG FOR CODM | SMOOTH 60FPS FIX LAGS AND REDUCE CRASHING

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 10. N

  Tools SEASON 7 CODM CONFIG | FIX LAGS LOW END DEVICE BR/MP/UNDEAD SIEGE

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 11. N

  Tools SEASON 7 CONFIG FOR CODM | FIX LAGS EXTREME 60FPS BR/MP/UNDEAD

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 12. N

  Tools ANTI LAG CONFIG FOR CODM (update) | FIX LAGS 4GB RAM BR/MP/UNDEAD

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
 13. N

  Tools NEW UPDATE | FIX LAGS REDUCE FRAMEDROP BR/MP/UNDEAD

  Gamit kayo ZArchiver para sa pag extract ng file1. extract niyo yung ni download na config 2. after niyo ma extract go to Android/data/com.garena.game.com/files and delete the Config, il2cpp and disable_smart.dat 3. pag na delete na open niyo na yung folder nung config at i copy lahat ng nasa...
Top