megaphone

  1. L

    Trivia Fact-chillax-chillax lang

    Pachillax chillax sa gubat kapiling ng mga puno, ibon, kulisap ,uod at iba pang mababangis na hayop
Top