how to attach a photo in a post

  1. W

    Help How to add photo in a post?

    Hi sa mga post pano mag lagay ng photo na galing sa Gallery? Alin po ang pipindutin?
Top