gs bug...

  1. R

    Globe TM Gs bug

    May bago bang bug si gs...may nakita ako sa fb kanina...
Top