good thread starter

  1. R

    TIPS HOW TO BE A GOOD THREAD STARTER

    dahil sa hindi pag-iingat ng iba at hindi pagiging aware sa mga pino-post nila nadadagdagan ang mga kalat ng ating site so i make this thread to share my knowledge and opinion regarding with this matter So first on sharing 1.) The title must be right -alam naman natin na unang makikita...
Top