edimeowsss

  1. P

    "relaxing"

    Sa beach. . . Nakahiga't nagpapahinga sa isang sofa si Pedro nang madatnan siya ng isang amerikano.. American: hey man, are you relaxing?? Pedro: No, I'm not relaxing. patuloy sa pagpapahinga si Pedro.. napadaan naman ang isang Japanese.. Japanese: hey, are you relaxing? Pedro: no, i'm...
Top