dahon ng atis

  1. P

    Ang magandang dulot ng dahon ng atis

    1-Pagnanana ng sugat,magdikdik ng dahon at itapal 2-Pagtatae, inumin ang pinag lagaan 3-Pagkahimatay,isiksik sa ilong ang dahon 4-Diabites, inumin ang pinaglagaan na murang dahon 5-Kuto at Lisa,dikdikin ang buto katasin at ipahid sa ulo ang katas 7-Bulate sa tiyan, inumin ang pinaglagaan na...
Top