coffee/quotes

  1. M

    Poems Kahit kape

    Isa lang naman ang gusto ko eh "KAPErasong pagmamahal na galing sayo" :) Kapeko brown haha :):)
Top