choopa

 1. E

  Globe Ssl ncnb v.1! ehi for gtm and sun subscribers!

  Tutal nag kalat na si éùtvpn, tatapatan natin ng Choopa server! Bwahahaha. Joke. Anyway, update tayo ng config para kay GLOBE/TM and SUN. Okay! Presenting- SSL NcNb v.1! Ehi for Gtm and SUN subscribers! (diko alam kung pano sa smart at tnt e. Turuan moko para sama ko dito) Download: Update...
 2. J

  Sun Choopa gaming sun tu50 up!

  Choopa Dedicated Gaming Server! Sun TU50 UP! 5 Days of Internet Freedom!! Feedback is a must! https://www.datafilehost.com/d/4585c35e ------------------------------------------------
 3. J

  Globe TM ※ɢᴀᴍɪɴɢ ᴄᴏɴғɪɢs※ᴀʟʟ ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ◎8 sᴇʀᴠᴇʀs◎5 ᴅᴀʏs ᴇᴀᴄʜ◎

  ●»ρrémíùm Ehi Configs«● [Digital Ocean,Choopa,VULTR Servers] →very good in gaming →fast in downloading →open payload Servers: SingaporeDO (4 configs) Japan VULTR USA Choopa CanadaDO GermanyDO All 5 days (March 15,2018) Need GS to connect (Globe/TM) Need any promo to connect (Smart/TnT/Sun)...
 4. J

  Globe TM ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴏᴄᴇᴀɴ,ᴠᴜʟᴛʀ & ᴄʜᴏᴏᴘᴀ ᴘʀᴇᴍɪᴜᴍ sᴇʀᴠᴇʀs|ᴠᴇʀʏ ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ & sᴜᴘᴇʀ ғᴀsᴛ ɪɴ ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅɪɴɢ|ᴀʟʟ 5 ᴅᴀʏs

  ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴏᴄᴇᴀɴ,ᴠᴜʟᴛʀ & ᴄʜᴏᴏᴘᴀ ᴘʀᴇᴍɪᴜᴍ sᴇʀᴠᴇʀs|ᴠᴇʀʏ ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ & sᴜᴘᴇʀ ғᴀsᴛ ɪɴ ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅɪɴɢ SSL Injected inside! For all NETWORKS [Globe,TM,Smart,TnT and Sun] Need GS to connect Need Promo to connect Servers: Singapore Digital Ocean (3 servers) Japan Vultr Choopa USA Canada Digital Ocean Germany...
 5. J

  Globe TM ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴏᴄᴇᴀɴ & ᴄʜᴏᴏᴘᴀ ᴘʀᴇᴍɪᴜᴍ sᴇʀᴠᴇʀs| 6 sᴇʀᴠᴇʀs ssʟ-ɪɴᴊᴇᴄᴛᴇᴅ!

  ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴏᴄᴇᴀɴ & ᴄʜᴏᴏᴘᴀ ᴘʀᴇᴍɪᴜᴍ sᴇʀᴠᴇʀs| 6 sᴇʀᴠᴇʀs ssʟ-ɪɴᴊᴇᴄᴛᴇᴅ! -ρrémíùm SSH Account -ρrémíùm Remote Proxy ~Recommended for Gaming and Downloading~ 5 day (Feb. 24,2017) Globe and TM (Need GS) Smart/TnT/Sun (Use promo) CanadaDO...
Top