cheezzyy

  1. A

    Lapis and Eraser Love Story....

    L: sorry ah. E: para saan? L: kasi sa tuwing nagkakamali ako, binabawasan mo ang parte ng sarili mo para lang maitama ako. E: ayus lang yun, kasi ginawa ako talaga para sayo at sana pagnawala na ako, mahanap mo yung bagong magtatama ng mga pagkakamali mo. L: sige, sisikapin ko ng hindi...
Top