bluejeans

  1. K

    Tatapusin ba or hindi na?

    Planado na. Plano kong ituloy ang BSHRM ko, 1 1/2 year na lang magkakadegree na ko. Isa lang ang problema may job offer sakin sa dubai at sa japan. Gora na ba sa pera o Gora na sa eskwela?
Top